Wyższe OC i AC dla piratów drogowych

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła duże zmiany w przepisach dotyczących OC i AC. Piraci drogowi mają się czego obawiać – stawki ubezpieczeniowe mogą być uzależnione od ilości posiadanych punktów karnych. Prowadzenie pojazdu zgodnie z przepisami pozwoli zachować podstawową stawkę, natomiast wraz ze wzrostem liczby punktów karnych może wzrosnąć OC i AC.

W związku z ustawą, zakład ubezpieczeń uzyska dostęp do danych dotyczących wykroczeń i przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego, a także punktów karnych, znajdujących się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Jest to rozwiązanie docelowe, ponieważ obecnie – do momentu wprowadzenia rozwiązań technicznych – zakłady ubezpieczeń będą pozyskiwać informacje na temat wykroczeń z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Na podstawie informacji zawartych w rejestrze zakłady będą mogły wycenić OC i AC, dostosowując je do ilości posiadanych punktów karnych. Dane zawarte w rejestrze obejmują okres dwóch lat, dlatego ubezpieczyciel będzie mógł wycenić OC i AC również w oparciu o punkty karne uzyskane nawet przed dwoma laty.

Warto zwrócić uwagę, że wprowadzone zmiany jedynie umożliwiają ubezpieczycielom poznanie historii wykroczeń i przestępstw danego kierowcy, ale nie nakładają obowiązku podniesienia składki ubezpieczeniowej dla pirata drogowego.

Przepisy zaczną obowiązywać od 17 czerwca 2022 r.

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

Wyższe OC i AC dla piratów drogowych

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ