Alert prawny 25.03. – 01.04.2022r.

Wchodzą w życie: 28.03.2022 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 680) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 679)

Wraz z końcem marca zmieniają się obostrzenia związane z COVID-19. Przestaje obowiązywać kwarantanna oraz izolacja związana z zachorowaniem na koronawirusa. Od tego momentu osoby zarażone koronawirusem zobowiązane są do samoizolacji na zasadach ogólnych dotyczących wszystkich chorób zakaźnych. Zniesiony został również obowiązek zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych za wyjątkiem podmiotów leczniczych oraz aptek.

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych z dnia 29 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 709)

Rozporządzenie przedłuża do 30 września 2022 roku termin do przekazywania przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających w takowej spółce akcje/udziały dające im co najmniej 5% praw głosu, 5% prawa do udziału w zysku spółki lub 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze informacji o podmiotach posiadających w tych spółkach udziały, akcje, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, wraz z podaniem liczby takich praw.

Zmiany w ustawie: Podatek dochodowy od osób fizycznych

Nowelizacje wprowadzają nowe wyłączenia do ustawy o PIT. Przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów wynikających z rozliczeń energii wytworzonej prosumenta energii odnawialnej. Od podatku dochodowego zwolniono również dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2376)

Nowelizacja wprowadza szereg zmian związanych z sprzedażą energii elektrycznej produkowanych z małych instalacji energetycznych (przede wszystkim fotowoltaiki). W miejsce funkcjonującego dotychczas systemu odpustów wprowadzony zostaje net-billing. Tym samym prosumenci rozliczą energię wartościowo, nie zaś, jak dotychczas, ilościowo. Zmiana systemu rozliczania nie dotyczy obecnych prosumentów, którzy mogą wybrać czy rozliczać się na obecnych zasadach, czy też wedle nowych regulacji. Zmieniła się również definicja małej instalacji: zwiększono jej górny próg mocy z 50kW do 1 MW. Oznacza to, że większe instalacje niekoniecznie będą musiały oznaczać konieczność ubiegania się o koncesję.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ