Alert prawny 05.11. – 15.11.2021r.

Wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych z dnia 17 września 2021 r.

Nowelizacja wprowadzana nowy obowiązek na przedsiębiorców. Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 59ea przedsiębiorcy nie mogą odmawiać przyjęcia od konsumentów zapłaty gotówką. Nie mogą również nakładać dodatkowych opłat na konsumentów płacących gotówką, a także różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

Z obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy prowadzący działalność w Internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej (jeżeli stosowna informacja znajduje się w regulaminie) bądź do transakcji równych bądź wyższych niż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1814)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001814

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania wprowadzonej ostatnio do Kodeksu Postępowania Cywilnego możliwości przeprowadzenia licytacji i sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji poprzez system informatyczny Krajowej Rady Komorniczej.

Dz.U. 2021.216.2005

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002005Dz.U.2021.216.2005

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

Rozporządzenie ustanawia funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych. Zadaniami pełnomocnika mają być monitorowanie rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz funkcjonowania łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terytorium Polski. Na pierwszego pełnomocnika powołano Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norberta Kaczmarczyka.

Dz.U.2021.218.2036

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002036

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1929 z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do warunków wywozu niektórych nawozów organicznych i polepszaczy gleby zawierających materiały kategorii 2 z dnia 9 listopada 2021 r.

ZRozporządzenie rozluźnia ograniczenia dotyczące wywozu nawozów organicznych. Zmiany umożliwiają wywóz mączki mięsno-kostnej z materiałów kategorii 2 oraz obornika przetworzonego zawartego jako składnik ww. mączki.

Dz.Urz.UE.L.2021.394.4

https://eurlex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1929&from=EN

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ