Alert prawny 15.01. – 21.01.2021r.

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – od dnia 15 stycznia 2021 roku.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do kontynuacji rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych przerwanej po dniu 23 października 2020 r.

Dz.U. z 2021 r. poz. 91

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000091

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000825

Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego – od dnia 15 stycznia 2021 roku.

Zmiany dotyczą uregulowań w sprawie weryfikacji danych o pojeździe w przypadku kiedy pojazd nie figuruje w centralnej ewidencji pojazdów. Do tej pory weryfikacja odbywała się tylko na podstawie dokumentów okazanych przez kierującego pojazdem. Obecnie dodano możliwość weryfikacji po skontaktowaniu się za pośrednictwem środków łączności z organem, który pojazd zarejestrował.

Dz.U. z 2021 r. poz. 86

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000086

Wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. – od dnia 15 stycznia 2021 roku.

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2435

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002435

Zmienia się Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – od dnia 19 stycznia 2021 roku

Uchylono przepisy dotyczący wymogu przyjęcia uchwały przez zarząd kierujący sprawami wspólnoty mieszkaniowej, jedynie w przypadku kiedy wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni oraz uwzględnienie przy obliczaniu kworum członków zarządu uczestniczących przez oddania głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Zmiany dokonano na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1910

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Treść całej ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940850388

Zmienia się Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – od dnia 19 stycznia 2021 roku

Dodano przepis dotyczący nie podlegania egzekucji dodatków mieszkaniowych wpłaconych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz dodatków energetyczne wypłacone na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Przepis został dodany na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z dnia 10 grudnia 2020 roku.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1575

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Treść całej ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ