Terminy sprawozdawczości w systemie BDO składane w 2021r.

Zgodnie ze zmianami jakie zaczęły obowiązywać w 2021 roku, podmioty zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, mają obowiązek składania rocznych sprawozdań za rok 2020 wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej było dopuszczalne jedynie do 31 grudnia 2020 r. Rok 2021 jest rokiem ewidencji w pełni elektronicznej. Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2020 r. robią to w terminie do:

  • 31 stycznia 2021 r.: sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierający odpady komunalne),
  • 15 marca 2021 r.: sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • 15 marca 2021 r. : sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi.

Podstawa prawna:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130000021/U/D20130021Lj.pdf

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.