Zmiana terminu wejścia w życie przepisów dotyczących wprowadzenia tzw. małych przedsiębiorców

Od 01 czerwca 2020 roku miały wejść w życie przepisy zwiększające ochronę przedsiębiorców w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (tzw. małych przedsiębiorców). Z uwagi na panujący obecnie kryzys gospodarczy i zaistniałą sytuację z Covid-19, ustawodawca postanowił odsunąć powyższe w czasie, stąd przepisy wejdą w życie już 01 stycznia 2021 roku. Nowelizacja ta wynika z art. 62 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Dla przypomnienia, zmiany miały polegać, na objęciu przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ochroną konsumencką między innymi w zakresie rękojmi za wady, umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz klauzul abuzywnych.

O zmianach tych pisaliśmy tutaj: www.biznesprawnik.pl/2020/02/12/indywidualny-przedsiebiorca-traktowany-jak-konsument-zmiany-istotne-dla-dealerow.

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.