Poradnik dot. umów deweloperskich – nowa seria artykułów na biznesprawnik.pl

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy o publikacji nowej serii artykułów poradnikowych, przygotowanych przez nasz Zespół doświadczonych radców prawnych i adwokatów. Poradnik ten dotyczy umów deweloperskich i jest dedykowany zarówno deweloperom, jak i nabywcom nieruchomości. Dzięki naszej serii artykułów, dowiecie się Państwo, jak skutecznie poruszać się w gąszczu przepisów prawnych oraz na co zwracać uwagę przy zawieraniu i realizacji umów deweloperskich.

Część 1.Klauzule niedozwolone w umowach deweloperskich

Artykuł odnosi się do klauzul niedozwolonych, zwanych również abuzywnymi, które występują, gdy przedsiębiorca narzuca konsumentowi umowę, regulamin lub podobny dokument z rozwiązaniami korzystnymi wyłącznie dla siebie, a które mogą być krzywdzące dla konsumenta i mogą zostać uznane za nieskuteczne oraz niewiążące.

Część 2.Znaczenie Deweloperskiego Funduszu Inwestycyjnego dla nabywców nieruchomości

Artykuł porusza kwestię znaczenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego jako instrumentu ochrony nabywców nieruchomości przed ryzykiem upadłości dewelopera oraz przedstawia jego funkcje i zasady działania.

Część 3.Ochrona nabywców w przypadku upadłości dewelopera

Artykuł wyjaśnia ochronę nabywców w przypadku upadłości dewelopera, omawiając sposoby zabezpieczenia się przed ewentualnymi stratami finansowymi poprzez odpowiednie przygotowanie przed zawarciem umowy oraz wskazując na mechanizmy ochrony takie jak rachunek powierniczy i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, które mają na celu zabezpieczenie interesów konsumentów na wypadek niewypłacalności dewelopera.

Część 4.Ochrona nabywców w przypadku upadłości dewelopera

Artykuł wyjaśnia ochronę nabywców w przypadku upadłości dewelopera, omawiając sposoby zabezpieczenia się przed ewentualnymi stratami finansowymi poprzez odpowiednie przygotowanie przed zawarciem umowy oraz wskazując na mechanizmy ochrony takie jak rachunek powierniczy i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, które mają na celu zabezpieczenie interesów konsumentów na wypadek niewypłacalności dewelopera.

Część 5.Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych

Artykuł omawia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, określone w przepisach prawa, w tym w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 06 lutego 2003 roku oraz w ustawie prawo budowlane i kodeksie pracy, które nakładają szereg obowiązków na wykonawców, inwestorów i kierowników budowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony zdrowia podczas realizacji projektów budowlanych.

Część 6.Znaczenie umowy rezerwacyjnej w świetle ustawy deweloperskiej

Artykuł omawiający umowy rezerwacyjne zgodnie z ustawą deweloperską wprowadza nowe regulacje mające na celu zwiększenie ochrony i transparentności dla przyszłych nabywców nieruchomości. Umowy te umożliwiają czasowe wyłączenie lokalu mieszkalnego lub domu z oferty sprzedaży, co pozwala potencjalnym nabywcom zadeklarować zainteresowanie zakupem za minimalną opłatą rezerwacyjną, przy jednoczesnym wymogu zawarcia umowy w formie pisemnej i dołączenia prospektu informacyjnego, co zapewnia większe bezpieczeństwo i klarowność procesu transakcyjnego.

Część 7.Konsekwencje opóźnień i niewywiązywania się z zobowiązań płatniczych przez nabywców w ramach umowy deweloperskiej

Artykuł omawia konsekwencje opóźnień i nieuregulowania zobowiązań płatniczych przez nabywców w umowach deweloperskich, zwracając uwagę na prawo dewelopera do odstąpienia od umowy w przypadku braku zapłaty lub niestawiennictwa nabywcy do odbioru nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2021 roku.

Część 8.Procedury i konsekwencje prawne odstąpienia od umowy deweloperskiej

Artykuł porusza kwestię umowy deweloperskiej, która na mocy ustawy deweloperskiej z 2011 r. reguluje zobowiązania dewelopera do realizacji budowy i przeniesienia własności na nabywcę, oraz określa sytuacje i procedury, w których deweloper i nabywca mogą odstąpić od umowy, podkreślając konieczność indywidualnej analizy i prób polubownych rozwiązań przed podjęciem decyzji o odstąpieniu.

Zapraszamy do lektury naszego poradnika, który dostępny jest na blogu prawnym naszej Kancelarii, biznesprawnik.pl. Mamy nadzieję, że dostarczone przez nas informacje będą pomocne i pozwolą na bezpieczne i świadome zawieranie umów deweloperskich.