Prawa autorskie majątkowe jako wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawa autorskie majątkowe, jako aspekt wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowią istotny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. W niniejszym artykule, autorstwa apl. radc. Michała Klauzińskiego, zagłębiamy się w kwestie związane z ich aportem oraz istotnymi regulacjami prawno-finansowymi związanymi z tym procesem. Rozpoczynając od definicji, wkład do spółki, zgodnie z art. 158 Kodeksu spółek handlowych (KSH), może być dokonywany nie tylko w formie środków pieniężnych, ale również w postaci innych aktywów, takich jak np. prawa autorskie.

Kluczową kwestią jest jednak precyzyjne określenie przedmiotu oraz wartości aportowanego majątku, co musi zostać dokładnie sprecyzowane w umowie spółki. Warto podkreślić, że aport w postaci praw autorskich musi posiadać wartość co najmniej równą sumie wartości nominalnej udziałów, zgodnie z art. 154 § 3 KSH. Jednocześnie, aby zachować transparentność transakcji, konieczne jest przeprowadzenie wyceny aportu przez osoby kompetentne i posiadające wiedzę specjalistyczną w dziedzinie, aby określić jego rzeczywistą, adekwatną wartość (art. 175 § 1 KSH).

Prawa autorskie majątkowe spełniają szereg kryteriów zdolności aportowej, co czyni je potencjalnym przedmiotem wkładu do spółki. Mogą być one zbywalne, posiadają zdolność bilansową oraz egzekucyjną, a ich przysporzenie na rzecz spółki jest realne, efektywne i definitywne. Dlatego też, zgodnie z ustaleniami autora, stanowią one prawidłowy element wkładu do spółki. Jednakże, należy mieć na uwadze, że prawa majątkowe osobiste, takie jak np. prawa autorskie moralne, nie mogą być przedmiotem aportu, a ich umieszczenie w wkładzie byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz polityką rejestrową Krajowego Rejestru Sądowego.

Podsumowując, omawiany artykuł stanowi cenny przewodnik dla przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem praw autorskich jako wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zachęcamy do pogłębienia wiedzy na ten temat poprzez lekturę pełnego artykułu na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl oraz korzystanie z porad udzielanych przez naszych specjalistów z Kancelarii TURCZA. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2024/03/25/prawa-autorskie-majatkowe-jako-wklad-do-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia/.

Autorskie Prawa Majątkowe, Prawa autorskie majątkowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wkład niepieniężny, aport, udziały, wartość nominalna, transakcja, wycena, wartość ekonomiczna, zdolność bilansowa, zdolność egzekucyjna, aporcie, prawa majątkowe osobiste, rejestracja KRS