Prawo spółek na biznesprawnik.pl: Konwersja wierzytelności w zamian za udziały

Artykuł „Konwersja wierzytelności w zamian za udziały” apl. radc. Michała Kłauzińskiego, członka naszego Zespołu na biznesprawnik.pl to pełne zrozumienia i klarowne wyjaśnienie zagadnień związanych z konwersją wierzytelności na udziały.

W artykule pojawia się przegląd istotnych przepisów prawa, a szczególnie art. 158 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi fundament dla tego procesu. W artykule znajdziesz informacje na temat wyboru rodzaju wkładu do spółki przez wspólników, a także dowiesz się, jak umowa spółki może wpływać na możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych. Zwracając uwagę na detale, artykuł analizuje również wkłady mieszanego typu, gdzie wspólnik wnosi zarówno środki pieniężne, jak i akty niepieniężne.

Nie zabrakło również odniesienia do orzecznictwa, a przykładowo, artykuł cytuje wyroki NSA i WSA Warszawa, które precyzyjnie określają, kiedy konwersja wierzytelności stanowi wkład pieniężny lub niepieniężny kapitału zakładowego.

Dlatego, jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat prawa spółek i zrozumieć różnice między wkładami pieniężnymi a niepieniężnymi, koniecznie zajrzyj do artykułu! Czytaj teraz: https://biznesprawnik.pl/2023/12/13/konwersja-wierzytelnosci-w-zamian-za-udzialy/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, 7/12/2023, ustawa deweloperska, ochrona nabywcy, rezygnacja z umów, obowiązki deweloperów, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG), instytucja finansowa, rezerwa finansowa, upadłość deweloperów, składki na DFG, otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, zamknięty rachunek powierniczy, inwestycje deweloperskie, sprzedaż nieruchomości, lokal mieszkalny, umowa deweloperska, garaż, komórka lokatorska, wypłata środków z DFG, odstąpienie od umowy deweloperskiej, wady umowy, nieusunięcie wad lokalu, upadłość dewelopera, restrukturyzacja dewelopera, upadłość banku, mieszkaniowy rachunek powierniczy, zwrot środków, transakcje na rynku pierwotnym, transakcje na rynku wtórnym