Obowiązkowe organy fundacji – zarząd i organy kontroli wewnętrznej

Szanowni Państwo,

Na naszym blogu prawnym, biznesprawnik.pl pojawił się artykuł na autorstwa radc. pr. Angeliki Marcinkowskiej, członka naszego Zespołu. Artykuł, zatytułowany „Obowiązkowe organy fundacji – zarząd i organy kontroli wewnętrznej”, skupia się na istotnych aspektach związanych z procesem ustanawiania oraz funkcjonowaniem fundacji.

Fundacje, jako instytucje realizujące cele społeczne lub gospodarczo użyteczne, wymagają starannego planowania i organizacji. W artykule szczegółowo omówiono etapy tworzenia fundacji, począwszy od złożenia aktu notarialnego przez fundatora, aż po ustalenie statutu, składu zarządu oraz ewentualnych organów kontroli wewnętrznej. Jednym z kluczowych elementów artykułu jest analiza roli zarządu fundacji, który stanowi jedyny obowiązkowy organ. Opisane są również możliwości powołania dodatkowych organów kontroli wewnętrznej, takich jak komisja rewizyjna czy rada nadzorcza, oraz szczegółowe zasady ich funkcjonowania. Warto zaznaczyć, że artykuł nie tylko przedstawia obowiązki zarządu, ale także podkreśla, że fundator ma znaczącą swobodę w kształtowaniu zasad funkcjonowania tego organu.

Jeżeli rozważacie Państwo utworzenie fundacji lub chcielibyście zgłębić temat jej zarządzania, artykuł ten jest wartościowym źródłem informacji. Zapraszamy do lektury artykułu tutaj: https://biznesprawnik.pl/2023/11/15/obowiazkowe-organy-fundacji-zarzad-i-organy-kontroli-wewnetrznej/.

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia w przygotowaniu statutu fundacji, zachęcamy do kontaktu z naszym Zespołem. Tel.: + 48 61 666 37 60, email: kancelaria@turcza.com.pl, formularz kontaktowy: https://turcza.com.pl/kontakt/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Działalność Gospodarcza, Fundacja, Zarząd, Organy Kontroli Wewnętrznej, Statut Fundacji, Skład Zarządu, Organizacja Zarządu, Reprezentacja Fundacji, Sprawozdanie Finansowe, Komisja Rewizyjna, Rada Fundacji, Rada Nadzorcza, Rada Fundatorów, Uchwalanie Statutu, Obowiązki Zarządu, Powoływanie i Odwoływanie Członków Zarządu, Pełnomocnik, Kierowanie Bieżącą Działalnością, Zarządzanie Majątkiem, Ustalanie Zatrudnienia, Programy Działania, Regulaminy, Akty Wewnętrzne, Skład Osobowy Zarządu, Wygaśnięcie Członkostwa, Prezes Zarządu, Reprezentacja Fundacji, Posiedzenia Zarządu