Kiedy ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie? Poznaj zasadę proporcji!

Szanowni Państwo! Zapraszany do zapoznania się z najnowszym artykułem na biznesprawniki.pl, który rzuci światło na ważną kwestię dotyczącą ubezpieczeń komunikacyjnych.

Artykuł omawia, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może obniżyć należne odszkodowanie, powołując się na zasadę proporcji. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, ubezpieczyciel odpowiada za szkodę w granicach sumy ubezpieczenia, ale czasami suma ta może być niższa od rzeczywistej wartości pojazdu, co nazywane jest „niedoubezpieczeniem”.

Publikacja wyjaśnia zasadę proporcji, która umożliwia ubezpieczycielowi proporcjonalne obniżenie odszkodowania w stosunku do wartości ubezpieczonego pojazdu. W Polskim prawie brak konkretnych regulacji dotyczących proporcjonalnego pomniejszenia odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji określonej w Kodeksie morskim. Artykuł podkreśla konieczność uwzględnienia zasady proporcji w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz informuje, że brak takich postanowień oznacza, że ubezpieczyciel nie może obniżyć odszkodowania w ten sposób.

Jeśli kiedykolwiek mieli Państwo wątpliwości co do wysokości odszkodowania, warto sprawdzić, czy umowa zawiera postanowienia dotyczące zasady proporcji. Artykuł podaje również wskazówki dotyczące zweryfikowania wartości rynkowej uszkodzonego pojazdu.

Zachęcamy do przeczytania artykułu. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/11/08/w-jakich-przypadkach-ubezpieczyciel-moze-obnizyc-nalezne-odszkodowanie-powolujac-sie-na-zasade-proporcji/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Niedoubezpieczenie, Zasada proporcji, Suma ubezpieczenia, Rzeczywista wartość pojazdu, Kodeks Cywilny, Odszkodowanie, Umowa ubezpieczenia, Art. 302 § 4 Kodeksu morskiego, Pełna odpowiedzialność ubezpieczyciela, Ogólne warunki ubezpieczenia, Proporcjonalne obniżenie odszkodowania, Postanowienia umowy, Zasady ogólne prawa polskiego, Art. 805 § 2 pkt 1 k.c., Art. 824 § 1 k.c., Klauzula proporcji, Spór ubezpieczeniowy, Wartość rynkowa pojazdu, Dokumentacja ubezpieczeniowa, Opinia biegłego