turczanieruchomosci.pl: Nowelizacja Prawa budowlanego – wrzesień 2023

Szanowni Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji turczanieruchomosci.pl, autorstwa mec. Łukasza Kwaśnika. W artykule omawiamy istotne zmiany w prawie budowlanym, które zaczęły obowiązywać od sierpnia 2023 roku. Nowelizacja wprowadza definicje przydomowych schronów i przydomowych ukryć doraźnych, rozszerza katalog obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wprowadza możliwość uzyskiwania uprawnień budowlanych przez osoby z tytułem technika.

Sprawdź więcej, aby dowiedzieć się, jak te zmiany mogą wpłynąć na branżę budowlaną oraz inwestycje w nieruchomości. Pełen artykuł już dostępny: https://turczanieruchomosci.pl/2023/09/05/nowelizacja-prawa-budowlanego-stan-na-wrzesien-2023/.

NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO, Stan na wrzesień 2023, Sejm, uchwalenie ustawy, Skarb Państwa, gwarancje, zobowiązania, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, proces legislacyjny, rządowy projekt ustawy, zmiany w Prawie Budowlanym, definicje, przydomowy schron, przydomowe ukrycie doraźne, rozporządzenie, warunki techniczne, uprawnienia budowlane, projektowanie, specjalność architektoniczna, katalog obiektów, pozwolenie na budowę, zgłoszenie, domy jednorodzinne, powierzchnia zabudowy, kolumbaria, kioski, pawilony, sprzedaż uliczna, zbiorniki na deszczówkę, przydomowe schrony, ukrycia doraźne, procedura odbioru, kierownik budowy, ograniczenia, wysokość domu, zbiorniki na deszczówkę, maszty flagowe, maszty do kamer monitoringu, przebudowa przegród zewnętrznych, elementy konstrukcyjne, budynki, procedura zgłoszenia budowy, wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, obszar oddziaływania, dokumentacja, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przesłanki budynku, wejście w życie, ogłoszenie