Publikacja mec. Katarzyny Turcza na łamach „OOH Magazine”

Szanowni Państwo,

na stronie „OOH Magazine” pojawił się artykuł autorstwa mec. Katarzyny Turcza, a w  nim tym omawiane są zagadnienia związane z wprowadzaniem produktów na rynek.

W artykule poruszona jest kwestia, kto tak naprawdę jest producentem danego produktu i kto wprowadza go do obrotu. Przytoczone są definicje legalne, które wyjaśniają, że nie ma znaczenia intencja podmiotu wprowadzającego produkt na rynek oraz to, czy produkt został udostępniony drugiej stronie odpłatnie, czy nie. Zgodnie z u.o.b.p., przez produkt rozumie się każdą rzecz ruchomą nową lub używaną, jak i naprawianą lub regenerowaną, przeznaczoną do użytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieństwo, że może być używana przez konsumentów.

W artykule omówione są również sytuacje, w których modyfikowany jest produkt wyprodukowany przez inny podmiot i wprowadzany do obrotu pod firmą innego producenta. W takim przypadku istnieją wątpliwości związane z tym, kto tak naprawdę pozostaje producentem danego produktu.

Artykuł może pomóc wielu przedsiębiorcom zrozumieć zagadnienia związane z wprowadzaniem produktów na rynek oraz zapewnić bezpieczeństwo prawne ich działalności. Zapraszamy do przeczytania artykułu na stronie „OOH Magazine”. Link do artykułu: https://oohmagazine.pl/2023/03/23/katarzyna-turcza-oznaczanie-produktow/.

oohmagazine-screen-2023