Zawieranie umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Zazwyczaj wszelkie umowy – niezależnie od stron – zawierane są w formie pisemnej, bądź ustnej. Niemniej, ustawa z dnia 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów umożliwiła obsługiwanie określonych stosunków zobowiązaniowych – pomiędzy wyliczonymi w tej ustawie podmiotami – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co ma w szczególności usprawnić ich funkcjonowanie.

  • 👉 Jakie umowy mogą być zawierane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?
  • 👉 Kto może być stroną umowy obsługiwanej przy użyciu systemu teleinformatycznego?
  • 👉 Które czynności mogą być realizowane podczas obsługi umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?
  • 👉Cel zawierania umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Pełen artykuł autorstwa apl. radc. Angeliki Marcinkowskiej pojawił się na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, gdzie na bieżąco publikujemy treści przygotowane przez nasz Zespół: https://biznesprawnik.pl/2023/02/07/zawieranie-umow-za-posrednictwem-systemu-teleinformatycznego/.

Zazwyczaj wszelkie umowy – niezależnie od stron – zawierane są w formie pisemnej, bądź ustnej. Niemniej, ustawa z dnia 16 listopada 2022 roku o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów umożliwiła

Umowy, system teleinformatyczny, ustawa, stosunki zobowiązaniowe, podmioty, funkcjonowanie, zawieranie umów, obsługa, strony umowy, czynności, realizacja, cel, blog prawny, biznesprawnik.pl

ale i ponieważ l ale i ponieważ m ale i ponieważ h ale i ponieważ g ale i ponieważ f ale i ponieważ d ale i ponieważ s ale i ponieważ a ale i ponieważ t ale i ponieważ y ale i ponieważ u ale i ponieważ i ale i ponieważ o ale i ponieważ

ale i ponieważ j g ale i ponieważ i ale i ponieważ q ale i ponieważ s ale i ponieważ g ale i ponieważ i ale i ponieważ y ale i ponieważ f ale i ponieważ l ale i ponieważ j g ale i ponieważ i ale i ponieważ q ale i ponieważ s ale i ponieważ g ale i ponieważ i ale i ponieważ y ale i ponieważ f ale i ponieważ jags ale i ponieważ j g ale i ponieważ i ale i ponieważ q ale i ponieważ s ale i ponieważ g ale i ponieważ i ale i ponieważ y ale i ponieważ f ale i ponieważ