Mec. Turcza w komisji konkursowej

Działo się na Wydziale Prawa i Administracji UAM – w dniu 13 maja br. odbył się finał konkursu ze znajomości prawa cywilnego zorganizowany przez Koło Naukowe Prawa Cywilnego USUS IURIS. Mec. Marek Turcza kolejny raz uczestniczył w pracach komisji konkursowej. Uczestnicy pokazali na co ich stać, zauważalny był wysoki, dosyć wyrównany poziom finalistów. Gratulujemy Zwycięzcom, Organizatorom i wszystkim uczestnikom! 😊