Alert prawny 31.01. – 06.02.2022r.

Zmiana przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń pobocznych

Wraz z nowelizacją pojawiają się nowe możliwości dotyczące obowiązku rejestracji pojazdów. Od lutego podczas sprzedaży samochodu nabywca ma możliwość niewymieniania tablic rejestracyjnych pojazdu oraz numeru rejestracyjnego. Wciąż należy jednak w przeciągu 30 dni zgłosić zakup pojazdu oraz przerejestrować auto. Umożliwiono również czasowe wycofanie samochodów osobowych z ruchu w wypadku koniczności wykonania poważnych napraw elementów nośnych konstrukcji co umożliwia zaoszczędzenie na obowiązkowym ubezpieczeniu OC za okres naprawy.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001517%20(Dz.U.%20z%202020%20r.%20poz.%201517)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Przepisy zacieśniają zakaz handlu w niedziele, ograniczając najwcześniej stosowane możliwości jego obejścia. Od lutego przedsiębiorstwa chcące skorzystać z wyłączenia z zakazu będą musiały wykazać że co najmniej 40% ich miesięcznego dochodu ze sprzedaży detalicznej pochodzi m.in. z usług pocztowych, handlu kwiatami, pamiątkami, prasą lub wyrobami piekarniczymi czy też działalności gastronomicznej. Wraz z wprowadzonym ograniczeniem wprowadzono nakaz prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży dla placówek chcących korzystać z ww. wyłączenia. Niestosowanie się do zakazu handlu lub prowadzenia ewidencji zagrożone jest karą grzywny od jednego do stu tysięcy złotych.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001891%20(Dz.U.%20z%202021%20r.%20poz.%201891)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

W życie wchodzi wprowadzona w ramach tarczy antyinflacyjnej 2.0 obniżka stawek VAT na artykuły spożywcze, środki produkcji rolnej, gaz, paliwa oraz energię elektryczną i cieplną. Wprowadzony został również obowiązek informowania klientów o obniżonych stawkach.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000196%20(Dz.U.%20z%202022%20r.%20poz.%20196)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego

Ustawa powiększa kwotę przychodów zwolnioną od podatku dochodowego dla rolników prowadzących handel detaliczny z 40 tys. złotych do 100 tys. złotych rocznie. Zniesiony został również limit żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego w odniesieniu do sprzedaży żywności konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących sprzedaż do konsumenta finalnego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000138%20(Dz.U.%20z%202022%20r.%20poz.%20138)

W życie wchodzi Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – zmiana ustawy o czasie pracy kierowców

Wraz z unijnym pakietem mobilności zmieniają się polskie przepisy dotyczące pracy kierowców. Od 2 lutego 2022 roku kierowca wykonujący transport międzynarodowy nie jest traktowany jako pracownik w podróży służbowej. W związku z powyższym nie przysługuje mu zwolniony ze składek ZUS oraz podatku dochodowego ryczałt za nocleg oraz dieta, które często stanowiły większość wynagrodzenia kierowców. Tym samym rosną koszty pracodawców i pojawia się konieczność zmian sposobu ich wynagradzania.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000209%20(Dz.U.%20z%202022%20r.%20poz.%20209)

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ