Alert prawny 08.10. – 14.10.2021r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1756 z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do bezpośrednich dostaw mięsa z drobiu lub zajęczaków z dnia 8 października 2021 r.

Rozporządzenie rozszerza obowiązki państw z zakresie przeprowadzania kontroli urzędowych importowanych z krajów trzecich do UE produktów pochodzenia zwierzęcego. Zastosowanie rozporządzenia rozszerzono na szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie. Zmieniono również zakres zastosowania rozporządzeniu o szczególnych przepisach dotyczących higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, wyłączając spod jego obowiązywania producentów małych ilości drobiu lub zajęczaków dostarczających do konsumentów końcowych bądź zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów końcowych.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R1756

Dz.Urz.UE.L.2021.357.27

Ogłoszenie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych i składania dokumentów w postępowaniu upadłościowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe oraz w biurze podawczym sądu rejonowego oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2021 r. w sprawie trybu i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych

Rozporządzenia są jednymi z elementów wprowadzających długo wyczekiwaną elektronizację postępowań upadłościowych i naprawczych. Początkowo zaplanowana na 1 lipca 2021 r., ostatecznie jej wejście zostało przełożone na 1 grudnia 2021 r. Ogłoszenie rozporządzeń należy zatem uznać za kolejny krok w celu przygotowania na czas ram prawnych, które pozwolą by od początku grudnia niemal wszystkie postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne były prowadzone wyłącznie elektronicznie.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001839

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001838

Dz.U.2021.198.1839

oraz

Dz.U.2021.198.1838

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej

Wzrosły koszty obowiązkowego upomnienia wysyłanego dłużnikowi w przypadku postępowania egzekucyjnego, które były niezmienne od 5 lat. Od 13 Października 2021 roku wynosić one będą 16 złotych, co stanowi wzrost o ponad 35%.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000067

Dz.U.2021.6.67

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2021 r. zgodnie z którym pod lubą Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska znajdą się fermy hodowlane norek oraz jenotów i ich pracownicy. Wirus ma bowiem możliwość przenoszenia się pomiędzy ludźmi i tymi zwierzętami.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001859

Dz.U.2021.200.1859

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ