Będzie można zachować dotychczasowe tablice rejestracyjne oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy

zmiana rejestracja pojazdów

bysagdya zmiana rejestracja pojazdów

Nowa ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła ważne dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zmiany w kodeksie drogowym, mających na celu obniżenie kosztów rejestracji pojazdów oraz kosztów obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku pojazdów, które uległy uszkodzeniu i nie są użytkowane przez dłuższy okres czasu. Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem 31 stycznia 2022 roku. Od tego dnia będzie można zachować dotychczasowy numer rejestracyjny pojazdu oraz czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy.

Zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu

Zgodnie z art. 1a Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U.2021.0.450) składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. (…).

Zatem jeżeli nowy właściciel pojazdu wyraża chęć zachowania tablic rejestracyjnych, które pojazd posiadał już w momencie jego zakupu, wystarczy że złoży odpowiedni wniosek, tym samym oszczędzając na kosztach zakupu nowych tablic.

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Ww. ustawa rozszerza dotychczasowy katalog pojazdów, które mogły być wycofane czasowo z ruchu, o samochody osobowe. Obecnie czasowo można wycofać z ruchu jedynie samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne oraz autobusy. Czasowe wycofanie ma na celu oszczędność właścicieli takich pojazdów na kosztach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Należy jednak pamiętać, iż dotyczy to jedynie pojazdów uszkodzonych i to tylko w przypadku, kiedy uszkodzone zostały zasadnicze elementy nośne konstrukcji. Taki pojazd będzie można wycofać z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy. Aby dokonać ponownego czasowego wycofania z ruchu konieczne jest upłynięcie okresu trzech lat od poprzedniego wycofania.

W celu przywrócenia pojazdu do ruchu niezbędne jest wykonanie powtórnych badań technicznych, niezależnie od tego, czy auto wcześniej miało przegląd, czy też nie.

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ