Zarejestruj znak i podnieś prestiż swojej firmy – dotacje UE

Informujemy o uruchomieniu The Ideas Powered for Business SME Fund. Jest to opiewający na kwotę 20 mln euro program przyznawania dotacji, utworzony w celu wsparcia europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w dostępie do ich praw własności intelektualnej. Program wspierany jest przez Komisję Europejską i EUIPO Ideas Powered for Business SME Fund i jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swoje strategie w dziedzinie własności intelektualnej i chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym. Każde MŚP może otrzymać zwrot kosztów w kwocie maksymalnie 1500 EUR.

Program obejmuje m.in. zwrot 50% podstawowych opłat za zgłoszenie znaków towarowych i wzorów na poziomie unijnym, regionalnym (Beneluks) lub krajowym. Wnioski w ramach funduszu dla MŚP można składać jedynie w trakcie pięciu wyznaczonych w 2021 r. okien:
  • 11-31 stycznia 2021 roku,
  • 01-31 marca 2021 roku,
  • 01-31 maja 2021 roku,
  • 01-31 lipca 2021 roku,
  • 01-30 września 2021 roku.

Niestety tylko MŚP może ubiegać się o dotację i wystosować wniosek o zwrot kosztów. Jednak po przyznaniu zwrotu kosztów wnioskiem i płatnością za znak towarowy lub wzór może zająć się MŚP lub osoba zawodowo zajmująca się ochroną własności intelektualnej (przedstawiciel) w imieniu MŚP. Z uwagi na fakt, że SME Fund jest nadzwyczajnym funduszem wyasygnowanym ze środków Komisji Europejskiej, otrzymanego dofinansowania nie wlicza się do kwot pomocy de minimis.

Jak Państwo wiedzą, TURCZA kancelaria Radców Prawnych od 2007 r. świadczy na rzecz przedsiębiorców kompleksową, stałą i profesjonalną obsługę prawną we wszystkich aspektach prowadzonego biznesu również w zakresie rejestracji znaków towarowych. Bogate doświadczenie naszego Zespołu związane z obsługą wymagających klientów biznesowych daje gwarancję wyboru najlepszych rozwiązań prawnych i rzetelnej pomocy. Ochrona znaku towarowego niesie za sobą wiele korzyści. Dzięki rejestracji zyskują Państwo nie tylko zwiększenie renomy swojej marki, ale pewne narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją. Zachęcamy do kontaktu, celem uzyskania oferty w zakresie rejestracji znaku towarowego.

Nasz doświadczony Zespół przeprowadzi całą procedurę i pomoże Państwu wyróżnić, a przede wszystkim ochronić stworzone przez Państwa marki. Zapraszamy do kontaktu.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważvv