Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika alimentacyjnego

Dłużnik alimentacyjny, który popadł w zwłokę związaną z realizowaniem obowiązku alimentacyjnego, może zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika Sądowego. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni wniosek na podstawie art. 820 KPC oraz spełnić warunki określone w art. 1083 § 4 KPC. W praktyce oznacza to:

  • Uiszczenie wszystkich zaległych alimentów.
  • Złożenie sumy równej sześciokrotnej wysokości świadczeń alimentacyjnych na rachunek depozytowy
  • Ministra Finansów. Umocowanie komornika do podejmowania tych środków w razie ponownej zwłoki.

Dzięki temu rozwiązaniu dłużnik może uniknąć dodatkowych kosztów związanych z egzekucją przez komornika, jednocześnie kontynuując regularne płatności na rzecz swoich dzieci.

Pełne informacje na temat procedury zawieszenia postępowania egzekucyjnego znajdziesz na biznesprawnik.pl. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, który zawiera szczegółowe wyjaśnienia oraz praktyczne porady dotyczące skorzystania z tego rozwiązania. Zapraszamy do lektury! Więcej: https://biznesprawnik.pl/2024/05/24/zawieszenie-postepowania-egzekucyjnego-na-wniosek-dluznika-alimentacyjnego/.

Rozwód, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wniosek dłużnika alimentacyjnego, dłużnik alimentacyjny, zwłoka w płatnościach, postępowanie egzekucyjne, komornik Sądowy, koszty egzekucji, kredyty frankowe, kancelaria prawna, freepik.com, podstawa prawna, art. 820 KPC, art. 1083 § 4 KPC, zabezpieczenie alimentacyjne, rachunek depozytowy Ministra Finansów, depozyt sądowy, sześciokrotność świadczeń alimentacyjnych, opłata 100 zł, art. 67 ustawy o kosztach sądowych, procedura zawieszenia postępowania egzekucyjnego, stabilność finansowa dzieci, regularne płatności alimentacyjne, egzekucja komornicza