Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Czy to możliwe?

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt przekazać Państwu istotną informację dotyczącą nowych możliwości ochrony dóbr osobistych osób prawnych. Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt: III CZP 22/23), osoby prawne mogą teraz skutecznie domagać się zadośćuczynienia za naruszenie swoich dóbr osobistych.

Ta decyzja Sądu stanowi przełom w polskim systemie prawnym, otwierając nowe perspektywy ochrony dla naszych klientów prowadzących działalność gospodarczą. Nasz zespół prawników, zawsze na bieżąco z najnowszymi przepisami i orzecznictwem sądowym, chciałby zwrócić Państwa uwagę na artykuł autorstwa mec. Aleksandry Tąkiel. Jej wszechstronna analiza zagadnienia zawiera wnikliwe spostrzeżenia na temat możliwości roszczeń związanych z krzywdą doznaną przez osoby prawne.

Zapraszamy do pogłębionej lektury pełnego artykułu na stronie biznesprawnik.pl, gdzie znajdą Państwo więcej szczegółów na ten temat. Wierzymy, że artykuł otworzy Państwu oczy na nowe perspektywy ochrony dla Waszej firmy! Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej strony i przeczytania artykułu już teraz! Więcej: https://biznesprawnik.pl/2024/05/08/zadoscuczynienie-za-naruszenie-dobr-osobistych-osoby-prawnej-czy-to-mozliwe/.

zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, osoba prawna, Sąd Najwyższy, art. 448 § 1 KC, art. 43 KC, uchwała, sygn. akt, sytuacja faktyczna, spółka, M.K., ochrona dóbr osobistych, negatywna opinia, Internet, opublikowanie, apelacja, zmiana stanu prawnego, uchwała, zmiana ustawy, kodeks cywilny, roszczenia niemajątkowe, roszczenia majątkowe, dobra osobiste, dobro osobiste osoby prawnej, dobro osobiste osoby fizycznej, wyrok sądu, naruszenie dóbr osobistych, doznanie krzywdy, ochrona, wartości niemajątkowe, działalność gospodarcza, dobre imię, reputacja, renoma, zapłata zadośćuczynienia, ochrona społeczna, odszkodowanie, ostrożność, różnorodność sytuacji, skutki majątkowe, rekompensata, potrzeby, przepisy prawa