Rząd ogłasza nowy program kredytowy w zamian bezpiecznego kredytu 2%

Rozpoczęły się konsultacje projektu „Mieszkanie na start”, który ma na celu wsparcie kredytobiorców pragnących zakupić swoje pierwsze mieszkanie. Na ten cel w 2024 r. przeznaczono kwotę 500 mln zł, a program ma wystartować już w drugiej połowie tego roku.

🏡 Dla kogo przeznaczony jest program? Z preferencyjnych kredytów będą mogli skorzystać single do 35. roku życia oraz większe gospodarstwa domowe – bez ograniczeń wiekowych. Program obejmuje nie tylko małżeństwa, lecz również osoby w nieformalnych związkach. Wsparcie przewidziane jest także dla singli zamierzających wziąć kredyt jako gospodarstwo dwuosobowe.

💰 Oprocentowanie i dopłaty do spłat kredytów: Oprocentowanie kredytów będzie zróżnicowane w zależności od liczby osób w rodzinie, a program zakłada również długoterminowe dopłaty do spłat kredytów, trwające przez okres 10 lat.

📆 Czas trwania programu: Program zakłada udzielenie 50 tys. preferencyjnych kredytów w 2024 r. i obejmuje okres od 2024 do 2025 r. Skumulowane koszty szacowane są na poziomie 12-13 mld zł w trakcie obowiązywania programu. 🌐

Całość informacji znajdziesz na turczanieruchomości.pl, gdzie nas specjalista mec. Łukasz Kwaśnik rozjaśnił wszystkie powyższe kwestie i nie tylko: https://turczanieruchomosci.pl/2024/01/08/rzad-oglasza-nowy-program-kredytowy-w-zamian-bezpiecznego-kredytu-2/.

Mieszkanie na start, Preferencyjne kredyty mieszkaniowe, Wsparcie dla kredytobiorców, Program mieszkanie na start 2024, Limity dochodowe kredytu mieszkaniowego, Oprocentowanie kredytów na mieszkanie, Konsultacje projektu mieszkaniowego, Rodziny wielodzietne a preferencyjne kredyty, Dopłaty do spłat kredytów, Cele programu mieszkanie na start