biznesprawnik.pl: Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność ogłosić naszą najnowszą publikację na blogu prawnym Kancelarii biznesprawnik.pl dotyczącą kluczowego zagadnienia dla frankowiczów – „Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych”. Autorstwo tego artykułu należy do doświadczonego adwokata Damiana Nowickiego, lidera działu procesowo-windykacyjnego w naszej Kancelarii.

W kontekście dążeń frankowiczów do unieważnienia umowy kredytowej, wiemy, że oczekiwanie na prawomocny wyrok sądu może być długotrwałe. Z tego powodu wielu klientów stara się szybko wstrzymać spłatę rat kredytu. W nowym artykule „Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych” omawiamy istotne kwestie związane z możliwością zawieszenia spłat na czas trwania postępowania sądowego poprzez złożenie wniosku o zabezpieczenie roszczeń.

Przedstawiamy również aktualną sytuację, w której zmienia się podejście sędziów do wniosków o zabezpieczenie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie C-287/22. Wyrok ten wywarł ogromny wpływ na orzecznictwo w Polsce, szczególnie w przypadkach dotyczących umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Artykuł omawia kluczowe aspekty wyroku TSUE, który stwierdził, że sądy krajowe są zobowiązane uwzględniać wnioski kredytobiorców o zawieszenie spłaty rat na czas trwania postępowania o unieważnienie umowy. Owa zmiana interpretacji przepisów unijnych ma wpływ na praktykę sądową oraz stanowisko banków w tych sprawach.

Zachęcamy do lektury artykułu, aby uzyskać pełny obraz nowych możliwości związanych z zabezpieczaniem powództw w sprawach frankowych. Link do artykułu: https://biznesprawnik.pl/2023/08/28/zabezpieczenie-powodztwa-w-sprawach-frankowych/.
Zabezpieczenie powództwa, sprawy frankowe, Frankowicze, umowa kredytowa, unieważnienie umowy, wniosek o zabezpieczenie roszczeń, zawieszenie spłaty rat, postępowanie sądowe, orzecznictwo, TSUE, dyrektywa 93/13/EWG, warunki umowy, środki tymczasowe, skuteczność orzeczenia, konsument, sędziowie, banki

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ