Jak uzyskać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?

Drodzy Klienci,

W naszej kancelarii zawsze staramy się być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami prawno-biznesowymi, które mogą pomóc Wam w skutecznym prowadzeniu działalności za granicą. Dlatego chcielibyśmy Was zaprosić do zapoznania się z artykułem na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, który omawia istotne zagadnienie. Publikacja „Jak uzyskać zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego? została przygotowana przez członka naszego Zespołu, adw. Damiana Nowickiego.

W przypadkach, gdy wierzyciel ma świadomość, że dłużnik zamieszkuje poza granicami Polski, a prowadzenie postępowania egzekucyjnego może okazać się łatwiejsze na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pomocne może okazać się złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia ETE.

To cenne narzędzie, które pozwala wierzycielom dochodzić swoich roszczeń w innym państwie członkowskim, bez konieczności ubiegania się o stwierdzenie wykonalności tytułu w danym kraju.

W artykule znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące:

🔹 Czym dokładnie jest zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?

🔹W jakich przypadkach może zostać wydane to zaświadczenie?

🔹 Jak powinien wyglądać wniosek o jego wydanie?

🔹Jakie opłaty podlegają wnioskowi?

🔹Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia wniosku?

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do dzielenia się Waszymi opiniami oraz do kontaktu z naszymi prawnikami w razie pytań lub potrzeby dalszej pomocy. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/07/28/jak-uzyskac-zaswiadczenie-europejskiego-tytulu-egzekucyjnego/.

Dziękujemy za zaufanie i współpracę z naszą kancelarią. 

Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, Wydanie zaświadczenia ETE, Roszczenia bezsporne, Orzeczenia sądowe, Ugody sądowe, Dokumenty urzędowe, Przesłanki zaświadczenia ETE, Wniosek o wydanie zaświadczenia ETE, Opłata za wniosek, Organ właściwy do rozpoznania wniosku, Sądowy tytuł egzekucyjny, Postanowienie o odmowie, Zażalenie na postanowienie o odmowie, Dochodzenie roszczeń za granicą, Unia Europejska, Przepływ orzeczenia w UE, Swobodny przepływ orzeczeń, Stwierdzenie wykonalności tytułu

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ