biznesprawnik.pl: Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem członka Zespołu, aplikanta radcowskiego Michała Klauzińskiego, opublikowanego na  naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl pt.: „Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika”.

Publikacja porusza kwestie związane z Kodeksem spółek handlowych. Dlaczego? Gdyż dzięki   niemu akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Co więcej pełnomocnicy mają te same prawa co akcjonariusze, chyba że pełnomocnictwo stanowi inaczej. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdego z nich. Dopuszczalne jest głosowanie podzielone, co oznacza, że pojedynczy akcjonariusz lub pełnomocnik może głosować odmiennie na każdą posiadaną przez siebie akcję. Przed nowelizacją kodeksu z 2008 r. głosowanie podzielone nie było dozwolone, ale obecnie uważa się je za prawnie dopuszczalne.

Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/04/05/uczestnictwo-w-walnym-zgromadzeniu-i-wykonywanie-pra.wa-glosu-przez-pelnomocnika/.

Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, wykonywanie prawa głosu, pełnomocnik, Kodeks spółek handlowych, akcjonariusze, pełnomocnictwo, prawa pełnomocników, głosowanie odmiennie, głosowanie podzielone, nowelizacja kodeksu, blog prawniczy, biznesprawnik.pl