Odszkodowanie za opóźnienie w rozładunku transportu międzynarodowego – kiedy i ile?

Artykuł apl. radc. Aleksandry Kubiak, pt. „Odszkodowanie za opóźnienie w rozładunku transportu międzynarodowego – kiedy i ile?” został opublikowany na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl. Artykuł omawia najczęstszy przykład niewłaściwego wykonania umowy przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym, którym jest opóźnienie w dostawie, często określane w branży transportowej jako opóźnienie w rozładunku.

Przedstawione są również informacje dotyczące odpowiedzialności przewoźnika w takim przypadku zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz Protokołem podpisania, sporządzonym w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Artykuł porusza również kwestię warunków koniecznych do dochodzenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi w związku z opisanym opóźnieniem.

Pełen artykuł pojawił się na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, gdzie na bieżąco publikujemy treści przygotowane przez nasz Zespół: https://biznesprawnik.pl/2023/01/26/odszkodowanie-za-opoznienie-w-rozladunku-transportu-miedzynarodowego-kiedy-i-ile//.

apl. radc. Aleksandry Kubiak, pt. „Odszkodowanie za opóźnienie w rozładunku transportu międzynarodowego – kiedy i ile?” został opublikowany na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl. Artykuł omawia najczęstszy przykład niewłaściwego wykonania umowy przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym, którym jest opóźnienie w dostawie, często określane w branży transportowej jako opóźnienie w rozładunku.

ą również informacje dotyczące odpowiedzialności przewoźnika w takim przypadku zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz Protokołem podpisania, sporządzonym w Genewie dnia 19 maja 1956 r. Artykuł porusza również kwestię warunków koniecznych do dochodzenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi w związku z opisanym artykuł pojawił się na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, gdzie na bieżąco publikujemy treści przygotowane przez nasz Zespół: https://biznesprawnik.pl/2023/01/26/odszkodowanie-za-opoznienie-w-rozladunku-transportu-miedzynarodowego-kiedy-i-ile//.

apl. radc. Aleksandry Kubiak. Najczęściej występującym przykładem nienależytego wykonania umowy przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym towarów jest opóźnienie w dostawie (opóźnienie terminu dostawy), powszechnie nazywane w branży transportowej opóźnieniem w rozładunku. W niniejszym artykule przedstawimy jak zgodnie z Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r. (dalej jako: „konwencja CMR”) wygląda w takim przypadku odpowiedzialność przewoźnika i jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mogło być dochodzone wobec przewoźnika roszczenie z tego tytułu?

artykuł pojawił się na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, gdzie na bieżąco publikujemy treści przygotowane przez nasz Zespół: https://biznesprawnik.pl/2023/01/26/odszkodowanie-za-opoznienie-w-rozladunku-transportu-miedzynarodowego-kiedy-i-ile//.

Międzynarodowy transport drogowy, Opóźnienie w dostawie w międzynarodowym transporcie drogowym, nienależyte wykonanie umowy przewozu, opóźnienie w rozładunku, Konwencja CMR, odpowiedzialność przewoźnika, warunki dochodzenia roszczenia, artykuł na blogu prawnym biznesprawnik.pl, link do artykułu