Prawo budowlane od 1 stycznia 2023 r. – zmiany w przepisach

Z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego. Nowe przepisy mają na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w formalnościach budowlanych.

Od 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego, wprowadzająca istotne zmiany w przepisach dotyczących formalności budowlanych.

Jedną z kluczowych zmian jest nowa procedura budowy domów jednorodzinnych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wcześniejsza nowelizacja z września 2021 roku pozwalała na budowę niektórych budynków mieszkalnych bez pozwolenia, pod warunkiem, że ich powierzchnia nie przekraczała 70 mkw. Nowe przepisy mają poszerzyć tę możliwość, umożliwiając budowę domów o większej powierzchni bez konieczności pozwolenia na budowę. Procedura odbioru dla domów powyżej 70 m² zostanie również znacznie uproszczona, polegając na potwierdzeniu gotowości do zamieszkania przez kierownika budowy. Ograniczenie dotyczyć będzie jedynie wysokości domu, który nie będzie mógł mieć więcej niż dwie kondygnacje.

Domy o powierzchni poniżej 70 m² już teraz mogą być budowane bez pozwolenia na budowę i bez udziału kierownika budowy. Zgłoszenia takiej budowy mają być realizowane na podstawie projektu opracowanego z udziałem kierownika budowy, który będzie potwierdzał gotowość budynku do zamieszkania. Natomiast domy poniżej 70 m² będą nadal mogły być budowane bez udziału kierownika budowy i bez pozwolenia na budowę.

Kolejną zmianą jest możliwość budowy wolnostojących elektrowni wiatrowych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia i zgłoszenia. Warunkiem jest, aby wysokość elektrowni mieściła się w przedziale od 3 do 12 metrów, a jej moc nie przekraczała mocy mikroinstalacji. Ponadto, odległość elektrowni wiatrowej od granic działki nie może być mniejsza niż jej całkowita wysokość.

Nowe przepisy umożliwiają również budowę zbiorników na wody opadowe bez konieczności uzyskiwania pozwolenia i zgłoszenia. Pojemność takiego zbiornika może wynosić od 3 do maksymalnie 10 m³.

nieruchomości-1

Dalszą część artykułu opublikowaliśmy na naszym blogu turczanieruchmosci.pl, gdzie znajdą Państwo m.in. artykuły związane właśnie z prawem nieruchomości, które zostały przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ h podział gospodarstwa rolnego h podział gospodarstwa rolnego

ale i ponieważ
h podział gospodarstwa rolnego
h podział gospodarstwa rolnego
o podział gospodarstwa rolnego
f podział gospodarstwa rolnego
d podział gospodarstwa rolnego
a podział gospodarstwa rolnego
e podział gospodarstwa rolnego
u podział gospodarstwa rolnego
y podział gospodarstwa rolnego
t podział gospodarstwa rolnego
r podział gospodarstwa rolnego
e podział gospodarstwa rolnego
w podział gospodarstwa rolnego
podział gospodarstwa rolnego
o podział gospodarstwa rolnego

ale i ponieważ
h podział gospodarstwa rolnego
h podział gospodarstwa rolnego
o podział gospodarstwa rolnego
f podział gospodarstwa rolnego
d podział gospodarstwa rolnego
a podział gospodarstwa rolnego
e podział gospodarstwa rolnego
u podział gospodarstwa rolnego
y podział gospodarstwa rolnego
t podział gospodarstwa rolnego
r podział gospodarstwa rolnego
e podział gospodarstwa rolnego
w podział gospodarstwa rolnego
podział gospodarstwa rolnego
o podział gospodarstwa rolnego

ale i ponieważ
h podział gospodarstwa rolnego
h podział gospodarstwa rolnego
o podział gospodarstwa rolnego
f podział gospodarstwa rolnego
d podział gospodarstwa rolnego
a podział gospodarstwa rolnego
e podział gospodarstwa rolnego
u podział gospodarstwa rolnego
y podział gospodarstwa rolnego
t podział gospodarstwa rolnego
r podział gospodarstwa rolnego
e podział gospodarstwa rolnego
w podział gospodarstwa rolnego
podział gospodarstwa rolnego
o podział gospodarstwa rolnego