TRENDS Legal Magazine – Employment Law | Data protection and employment (2022)

Szanowni Państwo,

W ramach organizacji The Law Firm Network wzięliśmy udział w przygotowaniu najnowszego wydania magazynu poświęconego tematyce prawa pracy – TRENDS Legal Magazine – Employment Law | Data Protection and Employment Volume 1: The recruitment and on-boarding stage.

Jedną z charakterystycznych cech prawa pracy jest duża zmienności oraz szerokość regulowanych przez ten dział prawa obszarów. Ważnym i szczególnie interesującym obszarem prawa pracy zarówno dla specjalistów HR, pracodawców i pracowników jest ochrona danych osobowych. Dlatego opracowaliśmy ten numer TRENDS, który zawiera informacje na temat ochrony danych w wielu krajach na całym świecie. Publikacja dotyczy problematyki ochrony danych w zatrudnieniu na etapie rekrutacji i onboardingu. Informacje są przedstawione jako odpowiedź na zestaw kluczowych pytań. Kolejna publikacja będzie dotyczyć kwestii ochrony danych w trwającym stosunku pracy, a ostatnia obejmie kwestie ochrony danych po zakończeniu stosunku pracy.

Mamy szczerą nadzieję, że ten przewodnik okaże się przydatny w Państwa codziennej pracy.