Mec. Marek Turcza mediatorem w Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Stowarzyszeniu Prawników Rynku Motoryzacyjnego

Pragniemy ogłosić, że Marek Turcza z TURCZA kancelaria Radców Prawnych został mediatorem w Centrum Mediacji i Arbitrażu Stowarzyszenie Prawników Rynku

Motoryzacyjnego. Więcej informacji można znaleźć na stronie CMIA: tutaj.