Kolejna zmiana z dnia 2 grudnia 2020 r. dotycząca noszenia maseczek w miejscu pracy

Kolejna zmiana z dnia 2 grudnia 2020 r. dotycząca noszenia maseczek w miejscu pracy

Wprowadzony zaledwie kilka dni temu – 28 listopada 2020 r. – obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy został obecnie złagodzony. Od 2 grudnia 2020 r. pracodawca może indywidualnie decydować o tym, czy osoby przebywające w pomieszczeniach w których pracuje ponad 1 pracownik mają nosić maseczki.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132):

  • pracodawca ma możliwość złagodzenia obowiązku zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba,
  • odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Zakrywanie ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba że pracodawca postanowi inaczej) obowiązuje do dnia 27 grudnia 2020 r.

Nadal obowiązują także przepisy zgodnie z którymi pracodawca ma obowiązek zapewnić:

  • rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia,
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).

Pobierz: Opracowanie dot. maseczek w miejscu pracy [PDF].

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ
ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ
 ale i ponieważ