Alert prawny 05.10. – 12.10.2020r.

Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Rozporządzenie określa wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001713

Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych

Rozporządzenie zmienia zakres osób których dotyczy ograniczenie w ruchu granicznym. Mianowicie ograniczenie trwające od dnia 15 marca 2020 r. od godz. 0.00 do odwołania dotyczące ruchu granicznego na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi oraz Ukrainą dotyczy także członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także innych osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001704

Wejście w życie dnia 3.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska

Niniejsze Rozporządzenie stanowi, że traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli niektórych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które stanowią szczególne zagrożenie dla środowiska.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001695

Wejście w życie dnia 3.10.2020 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Na podstawie niniejszego Rozporządzenia ustalone zostały tak zwane czerwone i żółte obszary występowania epidemii. Ustala się, że obszarem, na którym wystąpił stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem następujących rodzajów obszarów, na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii:

1) obszar, zwany dalej „obszarem czerwonym”, który obejmuje powiaty:

a) aleksandrowski i żniński w województwie kujawsko-pomorskim,

b) białostocki w województwie podlaskim,

c) działdowski w województwie warmińsko-mazurskim,

d) gostyński, krotoszyński i międzychodzki w województwie wielkopolskim,

e) głubczycki w województwie opolskim,

f) kartuski i miasto na prawach powiatu Sopot w województwie pomorskim,

g) kłobucki w województwie śląskim,

h) limanowski, myślenicki, nowotarski i tatrzański w województwie małopolskim,

i) łęczyński w województwie lubelskim,

j) otwocki w województwie mazowieckim;

2) obszar, zwany dalej „obszarem żółtym”, który obejmuje powiaty:

a) bartoszycki, iławski i nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim,

b) bełchatowski, piotrkowski i wieluński w województwie łódzkim,

c) brzeski i oleski w województwie opolskim,

d) bytowski, gdański, kościerski, nowodworski, miasto na prawach powiatu Gdańsk, miasto na prawach powiatu Gdynia, pucki, słupski i wejherowski w województwie pomorskim,

e) dębicki, miasto na prawach powiatu Rzeszów i mielecki w województwie podkarpackim,

f) janowski w województwie lubelskim,

g) kielecki i miasto na prawach powiatu Kielce w województwie świętokrzyskim,

h) nowosądecki, miasto na prawach powiatu Nowy Sącz, suski i wadowicki w województwie małopolskim,

i) miasto na prawach powiatu Szczecin w województwie zachodniopomorskim,

j) ostrowski i wolsztyński w województwie wielkopolskim,

k) przasnyski i żyrardowski w województwie mazowieckim,

l) trzebnicki w województwie dolnośląskim, m) wysokomazowiecki w województwie podlaskim.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001687

Wejście w życie 6.10.2020 r. – Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 161 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, z dniem 6 października 2020 r. ogłoszono nowy skład Rady Ministrów.

Do obecnego składu rządu dołączyło dwóch wiceprezesów Rady Ministrów – wicepremier Jarosław Kaczyński oraz wicepremier Jarosław Gowin. Ten ostatni objął także tekę w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Oprócz nich do grona wicepremierów weszli Jacek Sasin – minister aktywów państwowych oraz Piotr Gliński – minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Energia, gospodarka wodna oraz szeroko rozumiany klimat i środowisko, to zagadnienia którymi zajmie się nowoutworzony resort. Ministerstwo powstało w wyniku po

łączenia dwóch jednostek – Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Środowiska. Nowym ministerstwem pokieruje minister Michał Kurtyka, który do tej pory stał na czele resortu klimatu.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Szerszy zakres kompetencji uzyskało Ministerstwo Rozwoju. Teraz obok kwestii związanych z budownictwem, gospodarką i turystyką, resort zajmie się także zagadnieniami dotyczącymi pracy. Do tej pory ten obszar znajdował się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rozbudowanym resortem pokieruje wicepremier Jarosław Gowin, który zastąpił wicepremier Jadwigę Emilewicz.

Ministerstwo Infrastruktury

Obok transportu i łączności, Ministerstwo Infrastruktury zajmie się gospodarką morską, żeglugą śródlądową oraz wybranymi aspektami rybołówstwa. To zagadnienia, które do tej pory znajdowały się w resorcie kierowanym przez ministra Marka Gróbarczyka.

Na czele Ministerstwa Infrastruktury z rozszerzonym zakresem obowiązków stanął minister Andrzej Adamczyk.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kultura fizyczna to nowy obszar, który wszedł w zakres kompetencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowe zadania resort przejął od Ministerstwa Sportu. Tak jak dotychczas, resortem pokieruje wicepremier Piotr Gliński, który został powołany również na przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Kierownictwo nad resortem finansów oraz resortem funduszy i polityki regionalnej objął minister Tadeusz Kościński.

Dzięki temu prace związane z budżetem krajowym, ale także rozwojem regionalnym i funduszami unijnymi będą mogły być prowadzone jeszcze sprawniej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nowym ministrem w resorcie rolnictwa został Grzegorz Puda.

Zastąpił on na tym stanowisku ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000896

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ