WEBINAR: Zmiany w zakresie prawa pracy w „Tarczy Antykryzysowej 4.0”

W życie weszła kolejna Tarcza antykryzysowa i kolejny pakiet rozwiązań dla przedsiębiorców. Szczególną grupę stanowią rozwiązania dotyczące prawa pracy. Zapraszamy na bezpłatne szkolenie w tym zakresie, które odbędzie się 7 lipca o godz. 10:00 online. Szkolenie przygotowała TURCZA kancelaria Radców Prawnych a poprowadzi je mecenas Barbara Klimczyk.

W RAMACH WEBINARU OMÓWIONE ZOSTANĄ DWA OBSZARY TEMATYCZNE:

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – istotne zmiany dla pracodawców:

  • Przymusowe urlopy wypoczynkowe. Uregulowanie wprost możliwości wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy w terminie wskazanym przez pracodawcę z pominięciem play urlopów;
  • Przedłużenie okresu obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego;
  • Możliwość zawieszenia funkcjonowania ZFŚS;
  • Możliwość ograniczenia wysokości odpraw w przypadku zwolnień grupowych lub z przyczyn niedotyczących pracowników;
  • Wypowiadanie umów o zakazie konkurencji w okresie obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii.

Zasady wykonywania pracy zdalnej – ustawowe minimum a potrzeby pracodawcy:

  • kiedy dopuszczalna i czy pracodawca musi zapewnić sprzęt;
  • bezpieczeństwo danych w pracy zdalnej;
  • co z BHP;
  • ewidencja czasu pracy​.