Grunt inwestycyjny w centrum Wołowa (ul. Inwalidów Wojennych 8)

TURCZA kancelaria Radców Prawnych działając w imieniu Spółka Jawna T&J Tyrakowski Jachnik, wierzyciela hipotecznego nieruchomości:

INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI W WOŁOWIE W TRYBIE LICYTACJI KOMORNICZEJ

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. Inwalidów 8 na działce gruntu nr 7 AM-29 o powierzchni 1,0633 ha (10 633 m2) zabudowanej budynkiem użytkowym oraz wyposażonej w 6 przyłączeń energetycznych. Nieruchomość ta ma urządzoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wołowie pod numerem WR1L/00026415/1.

TERMIN I MIEJSCE PIERWSZEJ LICYTACJI: 10 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w sali nr 15 Sądu Rejonowego w Wołowie, ul. Reja 11.

TERMIN OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI: 25.06.2020 r. od godz. 13:00 do 13:30

  • Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.590.000,00 zł
  • Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1.192.500,00 zł

Za udostępnienie operatu szacunkowego nieruchomości odpowiedzialny jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Andrzej Mazurczak (ul. Zaułek Zielony 15, 56-100 Wołów, tel.: 71 389 42 25) (sprawa prowadzona pod sygn. akt K, 1693/14, Km 718/19, Km 719/19).

  • Województwo: dolnośląskie
  • Powiat: Wołów
  • Jednostka ewidencyjna: Gmina Wołów
  • Ulica: Inwalidów 8, Wołów

OPIS LICYTACJI:

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tzw. 159.000,00 zł na rachunek bankowy komornika: 07 1090 2398 0000 0001 4166 3591 w Santander Bank Polska S.A. 1 Oddział we Wrocławiu albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego (m.klauzinski@turcza.com.pl) lub telefonicznego (+48 607 990 118).

Wołów (ul. Inwalidów Wojennych 8) II