Artykuł mec. Katarzyny Turcza w książce „Filozoficzne i polityczno-prawne problemy współczesnych społeczeństw”

Mec. Katarzyna Turcza, autorka artykułu „Odpowiedzialność cywilna Sztucznej Inteligencji w kontekście projektu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 28.09.2022 roku”, jest jednym z autorów publikacji „Polityczno-prawne problemy współczesności”. Ta monografia, opracowana we współpracy naukowej uczonych z Polski, Słowacji, Ukrainy i Rosji, stanowi interdyscyplinarny przegląd istotnych problemów współczesnego społeczeństwa.

📚 Składająca się z 19 artykułów książka prezentuje badania i analizy nad aktualnymi zagadnieniami filozoficznymi, politycznymi, prawnymi oraz społecznymi. Autorzy podejmują wyzwania związane z dynamicznymi zmianami w środowisku politycznym, gospodarczym i społecznym, oferując aktualne interpretacje tych zjawisk.  Celem publikacji jest dogłębna analiza i interpretacja współczesnych procesów społecznych w obszarach takich jak filozofia, politologia, prawo, socjologia, bezpieczeństwo oraz zarządzanie. Prace zawarte w monografii stanowią istotny wkład w dyskusję nad współczesnymi wyzwaniami społecznymi.

Więcej: https://www.profinfo.pl/sklep/filozoficzne-i-polityczno-prawne-problemy-wspolczesnych-spoleczenstw,355007.html

Odpowiedzialność cywilna, Sztuczna Inteligencja, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, Rada Europejska, publikacja naukowa, Polityczno-prawne problemy współczesności, Wojciech Słomski, Zdzisław Sirojć, politologia, bezpieczeństwo, prawo, pedagogika, etyka, autor, prace naukowe, eksperci, Polska, Portugalia, Słowacja, Bułgaria, język angielski, język polski, język portugalski, międzynarodowa współpraca, placówki naukowe, badania