Legalizacja budynku, który powstał kilkadziesiąt lat temu? Ekspert radzi, co zrobić w takim przypadku

W przypadku obiektów powstałych przed 1995 r., legalizacja może się odbyć na podstawie przepisów wcześniej obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 1974 r. jak również na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane z 1994 r., która zawiera specjalną procedurę legalizacji ponad 20 letnich samowoli budowlanych (tzw. uproszczoną legalizację). Jeżeli osoba obciążona samowolą budowlaną wskazuje w sposób wyraźny, że trybem w ramach którego chce zalegalizować nielegalny obiekt jest tzw. uproszczona legalizacja, to taki wniosek jest wiążący dla nadzoru budowlanego. Organ w tej sytuacji ma obowiązek wszcząć postępowanie w tym trybie i rozpoznać przesłanki legalizacji obiektu budowlanego właśnie na podstawie przepisów regulujących uproszczoną legalizację.

Więcej na ten temat oraz dalszą część artykułu opublikowaliśmy na naszej stronie turczanieruchomosci.pl: https://turczanieruchomosci.pl/2023/01/05/legalizacja-budynku-ktory-powstal-kilkadziesiat-lat-temu-ekspert-radzi-co-zrobic-w-takim-przypadku/.

legalizacja budynku, obiekt budowlany, Prawo budowlane, ustawy, samowola budowlana, uproszczona legalizacja, wniosek, nadzór budowlany, postępowanie, przesłanki, regulacje, turczanieruchomosci.pl