Nieuczciwa konkurencja – jak z nią walczyć? Nasz najnowszy artykuł w magazynie „OOH Magazine”

Nieodzowną częścią wolnego rynku, na którym stale wzrasta liczba przedsiębiorstw jest szeroko rozumiana konkurencja – również ta nielegalna, która przeczy zasadom znajdującym swoje odzwierciedlenie w przepisach prawnych. Nieuczciwe działania konkurujących przedsiębiorców mogą być przyczyną licznych szkód oraz strat w biznesie. Zatem prowadząc własną firmę warto być w pełni świadomym, czym charakteryzują się czyny nieuczciwej konkurencji oraz jak ewentualnie im zapobiegać.

Artykuł autorstwa mec. Katarzyny Turcza został opublikowany w „OOH Magazine” (lipiec – grudzień 2022).

Artykuły Kancelarii TURCZA opublikowane na łamach „OOH Magazine” są dostępne tutaj.