POZNAJ NAS

ZESPÓŁ KANCELARII


 • Zespół
 • Radcowie prawni
 • Aplikanci radcowscy
 • Prawnicy
 • Asystenci prawni
 • Egzekucja należności
 • Of Counsel
 • Administracja
 • Marek Turcza
  Marek Turcza
  CEO, Radca prawny, Syndyk
 • Katarzyna Turcza
  Katarzyna Turcza
  Radca prawny, Syndyk
 • Magdalena Stępień
  Magdalena Stępień
  Radca prawny
 • Marta Rabe-Kozłowska
  Marta Rabe-Kozłowska
  Radca prawny
 • Joanna Paluszkiewicz
  Joanna Paluszkiewicz
  Radca prawny
 • Kamil Radecki
  Kamil Radecki
  Aplikant radcowski
 • Agnieszka Nowicka
  Agnieszka Nowicka
  Aplikant radcowski
 • Jakub Matysiak
  Jakub Matysiak
  Prawnik
 • Michał Klauziński
  Michał Klauziński
  Prawnik
 • Aleksandra Kubiak
  Aleksandra Kubiak
  Prawnik
 • Dominika Grabarczyk
  Dominika Grabarczyk
  Prawnik
 • Magdalena Wilczyńska
  Magdalena Wilczyńska
  Asystent prawny
 • Aleksandra Urbańska
  Aleksandra Urbańska
  Asystent prawny
 • Karolina Limańska
  Karolina Limańska
  Specjalista ds. egzekucji należności
 • Natalia Sarbinowska
  Natalia Sarbinowska
  Kierownik sekretariatu
 • Tomasz Wróblewski
  Tomasz Wróblewski
  Radca prawny, of Counsel
 • Izabela Malinowska
  Izabela Malinowska
  Radca prawny, of Counsel
 • Wawrzyniec Malinowski
  Wawrzyniec Malinowski
  Radca prawny, of Counsel
 • Anna Słomak
  Anna Słomak
  Radca prawny, of Counsel

 

JAK MOŻEMY CI POMÓC?

KONTAKT


 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY


Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

 

Turcza Kancelaria Radców Prawnych

NIP: 945-189-28-38

Oddział Poznań
ul. Palacza 144, 60-278 Poznań
tel.: +48 61 666 37 60
fax: +48 61 666 37 59
email: kancelaria@turcza.com.pl  
Oddział Leszno
ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno
tel.: +48 61 666 37 60
fax: +48 61 666 37 59
email: kancelaria@turcza.com.pl
 

Znajdź nas:

Kancelaria Radców Prawnych
Marek Turcza

ul. Grunwaldzka 52

60-311 Poznań

NIP: 945-189-28-38

tel.: +48 61 666 37 60 

fax: +48 61 666 37 59 

e-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Zobacz w Mapach Googla

Marek Turcza
CEO, Radca prawny, Syndyk
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.

W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.

Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (FCE, CAE)

PUBLIKACJE
Katarzyna Turcza
Radca prawny, Syndyk
SPECJALIZACJA

KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierunku prawo oraz studiów podyplomowych z prawa upadłościowego i naprawczego na UAM w Poznaniu. Jeszcze w trakcie studiów pracowała jako wolontariusz fundacji Akademia Iuris, mającej na celu bezpłatną pomoc prawną ludziom niezamożnym.

Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2.

Posiada licencję syndyka. Jako doradca restrukturyzacyjny wpisany na listę Sądu Rejonowego Poznań Stare – Miasto w Poznaniu, uczestniczy czynnie w postępowaniach upadłościowych. Równolegle zajmuje się doradztwem w zakresie upadłości i restrukturyzacji podmiotów profesjonalnych i osób fizycznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

Jej główne zainteresowania to teatr, zdrowie i literatura.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)

PUBLIKACJE
Magdalena Stępień
Radca prawny
SPECJALIZACJA

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

DOŚWIADCZENIE

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji – kierunku prawo, a także Studium Prawa Niemieckiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym, a także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i prawa kontraktowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organie administracji rządowej oraz w spółce z kapitałem zagranicznym, działającej w branży deweloperskiej. Posługuje się biegle językiem niemieckim, w tym także terminologią prawniczą. Dzięki kilkuletniej współpracy ze spółkami zarządzanymi przez niemieckojęzyczny zarząd, dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Prywatnie miłośniczka baletu, tańca współczesnego i muzyki fortepianowej.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język niemiecki; Język angielski

PUBLIKACJE
Marta Rabe-Kozłowska
Radca prawny
SPECJALIZACJA

UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNAROWE PRAWO TRANSPORTOWE

DOŚWIADCZENIE

Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

Czas wolny poświęca na czytanie książek, praktykowanie jogi i rozwijanie umiejętności kulinarnych.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)

PUBLIKACJE
Joanna Paluszkiewicz
Radca prawny
SPECJALIZACJA

PRAWO PRACY | PRAWO GOSPODARCZE | SPORY SĄDOWE

DOŚWIADCZENIE

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. jako asystent sędziego w wydziałach cywilnych, gospodarczych i egzekucyjnych. W trakcie aplikacji radcowskiej rozwijała swoje doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorców pracując w pierwszym prywatnym w Polsce parku technologicznym. Podczas wcześniejszej pracy w poznańskich kancelariach zajmowała się zagadnieniami dotyczącymi prawa pracy oraz prowadziła spory sądowe z dziedziny prawa budowlanego oraz kontaktowego.

Ponadto posiada doświadczenie akademickie – prowadziła wykłady dla studentów kierunku Administracja w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.

Posiada międzynarodowy certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Jej główne zainteresowania to zdrowe odżywanie oraz literatura rosyjska.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Kamil Radecki
Aplikant radcowski
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | ZABEZPIECZANIE NALEŻNOŚCI | SPORY SĄDOWE

DOŚWIADCZENIE

Kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskiej kancelarii adwokackiej, w której zajmował się obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz prawem procesowym. Współpracuje z rzeczoznawcą majątkowym stale poszerzając swoją wiedzę oraz przygotowując się do egzaminu zawodowego w specjalizacji wyceny nieruchomości. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie: prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz umów handlowych, zabezpieczania i egzekucji wierzytelności. Specjalizuje się w prawie nieruchomości skupiając się na rozwiazywaniu bieżących oraz nietypowych problemów z nieruchomościami. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. W wolnych chwilach interesuje się motoryzacją oraz strzelectwem.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Agnieszka Nowicka
Aplikant radcowski
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | ZABEZPIECZANIE NALEŻNOŚCI | SPORY SĄDOWE

DOŚWIADCZENIE

Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych kancelarii w Wielkopolsce specjalizującej się w obsłudze podmiotów z branży finansowej, handlowej, budowlanej i produkcyjnej. Jako prokurent w spółce świadczącej usługi finansowe na rzecz podmiotów gospodarczych zajmowała się zabezpieczaniem transakcji oraz dochodzeniem wierzytelności. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami w branży usług świadczonych drogą elektroniczną. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się również obsługą rynku nieruchomości.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie: prawa cywilnego procesowego oraz materialnego, prawa gospodarczego oraz umów handlowych, zabezpieczania oraz egzekucji wierzytelności. Jej celem jest zapewnienia efektywnego wsparcia prawnego poprzez rozpoznanie potrzeb biznesowych klienta.

W wolnych chwilach relaksuje się poprzez kontemplację naturalną i aktywność fizyczną. Ciekawa świata i jego smaków.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Jakub Matysiak
Prawnik
SPECJALIZACJA

PRAWO ROLNE | PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO ADMINISTRACYJNE

DOŚWIADCZENIE

Obronił pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie”. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego, w szczególności wokół: prawa rolnego, problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi, prawa przewozowego, zagadnień związanych z produkcją i obrotem trzodą chlewną oraz obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się produkcją, kontraktacją, importem oraz obrotem warchlakami oraz trzodą chlewną, podmiotów zajmujących się działalnością transportową, podmiotów zajmujących się produkcją roślinną oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem lokali komercyjnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego.

Z zakresie jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz sport.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Michał Klauziński
Prawnik
SPECJALIZACJA

PRAWO SPÓŁEK | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

DOŚWIADCZENIE

Obronił pracę magisterską pt. ,,Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem z wyłączeniem zamiaru realizacji praw i obowiązków małżeńskich” napisaną pod patronatem prof. UAM dr hab. Joanny Haberko. W trakcie studiów aktywny członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał już od II roku studiów, pracując w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

W jego obszarze zainteresowań znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

Prywatnie pasjonat motoryzacji oraz kuchni świata.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Aleksandra Kubiak
Prawnik
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

DOŚWIADCZENIE

Jest członkiem Zespołu Kancelarii od 2017 r. W tym czasie nabyła praktyczne doświadczenie zawodowe w bieżącej, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności. Sprawami klientów zajmuje się na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, wykonując wszystkie czynności w toku tych postępowań.

Interesuje się podróżami, fotografią oraz kuchnią europejską.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

PUBLIKACJE
Dominika Grabarczyk
Prawnik
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | PROJEKTY

DOŚWIADCZENIE

Jej prawne zainteresowania koncentrują się na prawie handlowym – głównie na prawie grup spółek oraz na umowach handlowych i zawieranych w nich mechanizmach zabezpieczenia wierzytelności. Przygotowała i obroniła pracę magisterską pt.: „Europejska spółka holdingowa – tworzenie i odpowiedzialność”. Doświadczenie zawodowe zdobywała od drugiego roku studiów – początkowo jako wolontariusz w fundacji świadczącej bezpłatną pomoc prawną mieszkańcom Poznania, później – jako asystent prawny w kancelarii radcowskiej zajmującej się kompleksową obsługą przedsiębiorców. W swojej pracy zawodowej zajmuje się głównie zagadnieniami z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa upadłościowego oraz prawa ochrony konsumenta.

Entuzjastka zdrowego stylu życia – po pracy trenuje crossfit, a w wolnych chwilach chętnie odwiedza teatry i muzea.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Magdalena Wilczyńska
Asystent prawny
SPECJALIZACJA

PRAWO GOSPODARCZE | ZABEZPIECZANIE NALEŻNOŚCI | SPORY SĄDOWE

DOŚWIADCZENIE

Jej prawne zainteresowania skupiają się głównie na prawie karnym oraz prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. W swojej pracy magisterskiej planuje skupić się na przestępstwie korupcji i jego zwalczaniu w ujęciu polskim i europejskim. Doświadczenie zawodowe zdobywała od drugiego roku studiów, pracując w kancelariach, w których zajmowała się głównie obsługą prawną przedsiębiorców oraz procesem windykacji.

Czas wolny spędza na czytaniu kryminałów. Miłośniczka spacerów po górskich szlakach. 

WYKSZTAŁCENIE

♣ Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Aleksandra Urbańska
Asystent prawny
SPECJALIZACJA

PRAWO PRACY | PRAWO GOSPODARCZE

DOŚWIADCZENIE

Jej prawne zainteresowania skoncentrowane są wokół prawa pracy oraz prawa cywilnego. W swojej pracy magisterskiej planuje skupić się na alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów w polskiej procedurze cywilnej.

Od pierwszego roku studiów angażuje się w życie akademickie uczelni jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań, gdzie przez rok pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Marketingu dbając o zaplecze marketingowe projektów zarówno lokalnych, ogólnopolskich jak i międzynarodowych organizowanych przez Stowarzyszenie. Semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 spędziła w Zagrzebiu, gdzie przez pół roku studiowała na tamtejszym Wydziale Prawa w ramach Programu Erasmus +.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii adwokacko-radcowskiej, gdzie zajmowała się głównie sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz kancelarii radcy prawnego zajmującej się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Posługuje się językiem angielskim oraz kontynuuje naukę języka francuskiego. Miłośniczka podróży – wolne chwile spędza na poszukiwaniu kolejnych zakątków świata jakie musi odwiedzić. Kocha polskie góry, poezję śpiewaną i trzymające w napięciu kryminały.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Karolina Limańska
Specjalista ds. egzekucji należności
SPECJALIZACJA

WINDYKACJA | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

DOŚWIADCZENIE

Specjalista ds. egzekucji należności. Doświadczenie z zakresu windykacji zdobywała m.in. pracując przez okres ponad czterech lat w dziale windykacji jednej z największych firm na polskim rynku zajmujących się pożyczkami gotówkowymi.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się: zdrowe odżywianie, a także aktywność sportowa: jogging, kolarstwo oraz wędrówki górskie.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji – kierunek Administracja

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Natalia Sarbinowska
Kierownik sekretariatu
SPECJALIZACJA

Kierownik sekretariatu

DOŚWIADCZENIE

Odpowiada za administracyjne wsparcie Zespołu oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej oraz finansowo – księgowej, zdobyte w trakcie kilkuletniej pracy w podmiotach o różnorodnym profilu branżowym, w tym w kancelarii prawnej. Posługuje się językiem angielskim.

Interesuje się muzyką, modą oraz kulinariami. Wolny czas poświęca na uprawianie sportu oraz rozwijanie umięjętności kulinarnych.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Tomasz Wróblewski
Radca prawny, of Counsel
SPECJALIZACJA

Prawo gospodarcze, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny/Syndyk. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (prawo spółek, umowy handlowe, prawo upadłościowe), prawie cywilnym (zobowiązania, nieruchomości, windykacja należności) oraz w prawie pracy (w tym oświatowym). Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych (m.in. prowadzi stałą obsługę prawną jednej z największych podkarpackich spółek z o.o. zatrudniającej 2000 pracowników), tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek, obsługuje ich organy (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników), a także reprezentuje przedsiębiorców w procesach sądowych. Doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywał w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ukończonych z wynikiem bardzo dobrym), a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie (zakończonej egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie. Pracował w wydziałach karnym i cywilnym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a także w krakowskiej kancelarii notarialnej oraz praktykował w jednej z najlepszych krakowskich kancelarii radców prawnych. Jest autorem wzorów pism, umów i regulaminów z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy udostępnianych w systemie informacji prawnej LexPolonica wydawnictwa LexisNexis. W okresie VI Kadencji Sejmu RP prowadził obsługę prawną Biura Poselskiego w Sandomierzu, uczestnicząc w dyskusji dotyczącej tworzenia projektów aktów normatywnych wprowadzanych do polskiego systemu prawnego. Posiada licencję syndyka uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych. Biegle posługuje się językiem angielskim (Certificate in Advance English – University of Cambridge) oraz komunikatywnie językiem niemieckim (Österriech Instytut w Krakowie).

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski – biegle (CAE, certificate in Legal English); Język niemiecki – komunikatywnie (Österriech Instytut w Krakowie)

Izabela Malinowska
Radca prawny, of Counsel
SPECJALIZACJA

PRAWO SPÓŁEK | PRAWO UMÓW | NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY | POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE | PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

DOŚWIADCZENIE

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii. Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Wawrzyniec Malinowski
Radca prawny, of Counsel
SPECJALIZACJA

Prawo gospodarcze, Prawo procesowe, Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny/Syndyk. Wawrzyniec Malinowski zajmuje się prawem procesowym, w szczególności procesem upadłościowym oraz postępowaniami odszkodowawczymi. Będąc od 2006 roku syndykiem posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak sądowej, jak i pozasądowej. Jako pełnomocnik i doradca prawny uczestniczył począwszy od 2009 roku w kilkunastu postępowaniach układowych. Posiada doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach. Równocześnie prowadzi praktykę w zakresie prawa procesowego, ze szczególnym naciskiem na postępowania związane z odpowiedzialnością organów zarządzających spółkami kapitałowymi.

WYKSZTAŁCENIE

♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski

Anna Słomak
Radca prawny, of Counsel
SPECJALIZACJA

RESTRUKTURYZACJA SĄDOWA | RESTRUKTURYZACJA POZASĄDOWA | POSTEPOWANIE LIKWIDACYJNE | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

DOŚWIADCZENIE

Posiada doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii prawnej na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i naprawczym oraz postępowaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno sądową jak i pozasądową. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz sporach sądowych. W 2013r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na syndyka. W kancelarii współkieruje działem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim – uzyskała certyfikat TOLES Higher. Była uczestniczką projektu „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej” realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

WYKSZTAŁCENIE
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język angielski