KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

AUTOMOTIVE

Kancelaria TURCZA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dealerów samochodowych oraz innych podmiotów z obszaru automotive. Mając bogatą wiedzę fachowo odpowiadamy na potrzeby branżowych przedsiębiorców motoryzacyjnych.

Aktywnie współpracujemy ze Związkiem Dealerów Samochodowych oraz Stowarzyszeniem Prawników Rynku Motoryzacyjnego – nasi prawnicy regularnie przygotowują prawnicze ekspertyzy, autorskie opracowania i tematyczne webinaria.

Stała współpraca:

Nasz blog:

Telefon

+48 61 666 37 60

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA DEALERÓW SAMOCHODOWYCH I WARSZATÓW

W TYM MOŻEMY POMÓC

PROCEDURY

PROCEDURY

Pomagamy na każdym etapie rozwiązywania sporu zarówno przedsądowym, jak i sądowym. Dbamy o odpowiednie przygotowanie do dochodzenia roszczeń oraz obronę praw w postępowaniach sądowych, a także w postępowaniu egzekucyjnym.

UMOWY

UMOWY

Opinie prawne, sporządzanie i opiniowanie umów, ogólnych warunków umowy, wzorów dokumentów. Pomagamy przy negocjowaniu warunków umownych, a przede wszystkim zabezpieczeniu umów i roszczeń z nich wynikających.

REGULAMINY

REGULAMINY

Przygotowujemy regulaminy obowiązujące w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstw. Dbamy by każdy przygotowany regulamin rzeczywiście służył swojemu celowi i regulował najistotniejsze kwestie.

OBSŁUGA REKLAMACJI

OBSŁUGA REKLAMACJI

Doradzamy naszym klientom w jaki sposób prawidłowo i zgodnie z prawem reagować na konsumenckie zgłoszenia dot. niezgodności towarów z umową, zgłoszenia gwarancyjne, czy żądania zwrotu bądź obniżenia ceny.

PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy, opracowywaniu regulaminów pracy, wynagradzania oraz funduszy socjalnych z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów zatrudnienia.

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości - badania stanu prawnego nieruchomości, negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości, przygotowywanie umów.

WINDYKACJE

WINDYKACJE

Kancelaria wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, skutecznie podejmuje czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na sprawne ustalenie składników majątku dłużnika.

RODO

RODO

W zakresie usług Kancelarii znajdują się zarówno przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych w przedsiębiorstwie, a także kompleksowe wdrożenia RODO oraz szkolenia i e-learningi z zakresu ochrony danych osobowych.

AML

AML

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów operujących w kluczowych branżach gospodarki, w tym również sektorze automotive.

ARTYKUŁY O TEMATYCE AUTOMOTIVE

BLOG PRAWNY

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEAutor artykułu:Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English.Fala elektromobilności dotarła do Polski, co...

12 lipca 2021 roku ruszył program „Mój elektryk”

12 lipca 2021 roku ruszył program „Mój elektryk”

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEArtykuł został opublikowany na blogu: biznesprawnik.pl[dsm_text_divider header="formularz kontaktowy" _builder_version="4.4.2" header_font="Raleway|||on|||||" max_width="100%"...

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

Procedury

Pomagamy na każdym etapie rozwiązywania sporu zarówno przedsądowym, jak i sądowym. Wiemy jak ważne jest odpowiednie przygotowanie do dochodzenia roszczeń oraz obrona swoich praw w postępowaniach sądowych, a także na dalszym etapie w postępowaniu egzekucyjnym.

W

aktualizacja i zgodność z prawem dokumentacji sprzedażowej

W

Budowanie zgodnej z prawem strategii sprzedażowej (ochrona praw konsumenta)

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

umowy

Opinie prawne, sporządzanie i opiniowanie umów, ogólnych warunków umowy, wzorów dokumentów. Pomagamy przy negocjowaniu warunków umownych, a przede wszystkim zabezpieczeniu umów i roszczeń z nich wynikających.

W

Wsparcie przy negocjacjach kontraktów z kontrahentami branżowymi, bieżącym kontakcie z klientem, producentem i dystrybutorem.

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

Regulaminy

Przygotowujemy regulaminy obowiązujące w stosunkach wewnętrznych jak i zewnętrznych przedsiębiorstw swoich klientów. Do każdego z regulaminów podchodzimy indywidualnie. W pierwszej kolejności poznajemy specyfikę pracy przedsiębiorstwa klienta, tak aby regulamin rzeczywiście służył swojemu celowi i regulował najistotniejsze kwestie.

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

Obsługa reklamacji

Doradzamy naszym klientom w jaki sposób prawidłowo reagować na konsumenckie zgłoszenia dot. niezgodności towarów z umową, zgłoszenia gwarancyjne, czy żądania zwrotu bądź obniżenia ceny.

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

Prawo pracy

W ramach stałej obsługi przedsiębiorców Kancelaria zdobyła znaczny zasób doświadczenia w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności prowadziliśmy spory odszkodowawcze, o przywrócenie do pracy, a także o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu relacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy managerom jak i spółkom, negocjowaliśmy dlań umowy, także w obszarach zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Wielokrotnie opracowywaliśmy regulaminy pracy, wynagradzania oraz funduszy socjalnych, z uwzględnieniem aspektów optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Ponadto, zespół Kancelarii posiada również doświadczenie w postępowaniach z zakresu uzyskiwania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń wypadkowych, w postępowaniach emerytalno – rentowych, w tym w przedmiocie waloryzacji takich świadczeń.

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

Nieruchomości

Kancelaria świadczy profesjonalne doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomościami, począwszy od badania stanu prawnego nieruchomości, poprzez negocjowanie warunków nabycia lub zbycia nieruchomości, aż do przygotowywania albo zaopiniowania projektów umów w tym zakresie. Przygotowujemy i opiniujemy umowy najmu lub dzierżawy.

W

Transakcje zakupu salonów samochodowych

W

Inwestycje dot. budowy/rozbudowy obiektów salonowych/warsztatów

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

Windykacje

Kancelaria przez lata wypracowała efektywne metody dochodzenia należności, w tym bogate instrumentarium czynności na etapie przedsądowym, jak i na etapie egzekucji, pozwalające na skuteczne poszukiwania i ustalenie składników majątku dłużnika oraz ich zabezpieczenie w celu dalszej egzekucji. Kancelaria prowadzi liczne sprawy przeciwko członkom zarządu dłużnych spółek, a także skargi pauliańskie przeciwko osobom na rzecz których dłużnicy wyzbyli się majątku.

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

RODO

TURCZA Kancelaria Radców Prawnych zapewnia stałą obsługę prawną z zakresu prawa ochrony danych osobowych zarówno przedsiębiorcom z sektora MŚP, jak i spółkom notowanym na GPW S.A. w Warszawie.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych prawników rekomendacje Kancelarii charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i dogodności dla przedsiębiorców.

kompleksowa obsługa prawna (ODO):

W zakresie naszych usług znajdują się zarówno przejęcie funkcji IOD w przedsiębiorstwie, a także wdrożenia RODO oraz szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych.

POWIERZENIE FUNKCJI IOD

Wspieramy spółki w postępowaniu w zgodzie z przepisami RODO. Przejmujemy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

WDROŻENIA RODO

Wspomagamy przedsiębiorców w dostosowaniu dokumentacji, procedur oraz umów do wymogów RODO.

SZKOLENIA PRAWNE

Kompleksowa oferta szkoleń kadry menadżerskiej i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych.

KONTROLE BEZPIECZEŃSTWA

Weryfikacja wiedzy pracowników oraz przestrzegania procedur w oparciu o podejmowanie działań typu mystery client realizowanych drogą telefoniczną, mailową i bezpośrednio w lokalu przedsiębiorcy.

Naszą ofertę z zakresu usług prawnych w obszarze ochrony danych osobowych można znaleźć na naszej stronie poświęconej tej specjalizacji:

iodkancelaria.pl

WARIANTY STAŁEJ OBSŁUGI RODO I IOD

OPIEKA PRAWNA RODO

Rozliczenie godzinowe

Czytaj więcej

Jest to optymalne uzupełnienie audytu oraz wdrożenia RODO, dzięki któremu będą Państwo mogli mieć pewność, że Państwa bieżąca działalność spełnia wszelkie prawem przewidziane normy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej o usłudze można przeczytać w zakładce „Opieka RODO”.

IOD – Pakiet dopasowany

Do 7 godz./msc

Czytaj więcej

Rozwiązanie skierowane do organizacji, w których sieć procesów angażujących dane osobowe pracowników/klientów/kontrahentów (w tym liczba kanałów dystrybucji np. oferty handlowej) nie jest znacząco rozbudowana.

W ramach stałej obsługi Kancelaria oficjalnie przejmuje funkcję IOD w organizacji, tj. dokonuje stosownej rejestracji, jak również świadczy aktywne wsparcie w obszarze tak tworzenia i prowadzenia wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji, jak i opiniowania czy sporządzania umów, sprawozdań i regulaminów.

Więcej o usłudze można przeczytać w zakładce „Zewnętrzny IOD”.

IOD – Pakiet elastyczny

Bez limitu godzin

Czytaj więcej

Opcja bez limitu godzin pozwala na elastyczne dostosowanie świadczonych usług do potrzeb danej organizacji. Oprócz zakresu wspomnianego w pakiecie dopasowanym, pakiet elastyczny obejmuje także aktualizację wiedzy pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, audyty miejsc, w których Klient prowadzi działalność gospodarczą oraz regularne spotkania z Klientem w uzgodnionym, dogodnym dla niego miejscu w celu konsultacji/weryfikacji poprawności jego działań w kontekście RODO.

Pakiet elastyczny skierowany jest przede wszystkim do organizacji prowadzących aktywny marketing usług, z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji oferty handlowej, jak również korzystających aktywnie z licznych rozwiązań (w tym technologicznych), angażujących dane osobowe pracowników/klientów/kontrahentów.

Więcej o usłudze można przeczytać w zakładce „Zewnętrzny IOD”.

OBSŁUGA BRANŻY AUTOMOTIVE

WDROŻENIA ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115) (AML) wprowadza szereg obowiązków dla podmiotów operujących w kluczowych branżach, w tym również branży automotive. Od 2019 roku poszerzony został katalog tzw. instytucji obowiązanych, które na mocy przepisów AML winne na bieżąco dokonywać rejestracji transakcji o wartości równej bądź wyższej 15.000 eur (lub stanowiących równowartość tej kwoty).

Warto wspomnieć, że przepisy AML nakładają na instytucję obowiązaną wymóg wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ich realizację, która winna zostać przeszkolona w tej tematyce.

Instytucje obowiązane

Kryterium kwalifikującym dany podmiot do grona instytucji obowiązanych jest m.in. wysokość przyjmowanych przez nią wpłat gotówkowych, jak również świadczenie określonego rodzaju usług ubezpieczeniowych, są to zatem obszary, które dotykają bezpośrednio branży automotive.

Obowiązki ustawowe

Dalszą konsekwencją uznania za instytucję obowiązaną jest – obok wspomnianej wcześniej rejestracji transakcji – weryfikacja klientów i beneficjentów rzeczywistych, archiwizowanie dokumentów potwierdzających fakt weryfikacji, wprowadzenie procedur wewnętrznych regulujących sposób wdrożenia założeń ustawy AML w organizacji, jak również przeprowadzenie oceny ryzyka transakcji.

Kary

Wdrożenie ustawy AML w organizacji jest złożonym procesem, do którego należy przyjąć kompleksowe podejście. Nie uczynienie zadość obowiązkom określonym w ustawie skutkować może nałożeniem przez GIIF na instytucję obowiązaną, jak również osobę koordynującą temat AML wewnątrz podmiotu, dotkliwych kar finansowych (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do 5 milionów euro lub 10% obrotów spółki wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, a w przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł).

AUDYT

W ramach audytu zespół naszych prawników weryfikuje poprawność polityk oraz wewnętrznej dokumentacji funkcjonującej w podmiocie audytowanym pod kątem obowiązków określonych w ustawie AML. Audyt ma charakter wieloetapowy i obejmuje zarówno analizę, dokumentów, jak również wywiad osobowy z pracownikami Klienta. W następstwie przeprowadzonych czynności sporządzony zostaje Raport Poaudytowy zawierający szczegółowy opis stanu faktycznego, dostrzeżonych uchybień oraz rekomendacji. Wszelkie wątpliwości odnośnie do treści Raportu Poaudytowego omawiane są na spotkaniu podsumowującym działania przeprowadzone przez Kancelarię u Klienta.

 • Weryfikacja poprawności praktyk i dokumentacji pod kątem bezpieczeństwa transakcji
 • Rekomendacje w formie raportu

WDROŻENIE

Usługa „wdrożenia AML” stanowi produkt uzupełniający w stosunku do audytu i stanowi realizację założeń i rekomendacji wskazanych w Raporcie Poaudytowym. Wdrożenie obejmuje sporządzenie dostosowanych do specyfiki branży Klienta, wewnętrznych procedur przewidzianych w ustawie AML, w tym w szczególności:

 • wewnętrznej procedury regulującej zasady postępowania w instytucji zobowiązanej oraz
 • procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
 • oraz innych dokumentów, w zależności od potrzeb Klienta.

Kancelaria przeprowadzi analizę profilu transakcji realizowanych u Klienta, na postawie której sporządzi ocenę ryzyka na podstawie Krajowej Oceny Ryzyka.
Pracownicy Klienta zostaną poinstruowani, jakie transakcje podlegają zgłoszeniu do GIIF, minimalnym zakresie dokumentacji służącej do identyfikacji zamawiającego/beneficjenta rzeczywistego oraz sposobie jej archiwizacji.
Nasz zespół opracował szereg autorskich materiałów, w tym infografik, które w przystępny sposób zaznajamiają pracowników Klienta z tematyką AML.

 • Kompleksowe sporządzenie dokumentacji
 • Przygotowanie procedur, w tym procedury anonimowego zgłaszania naruszeń
 • Wytyczne dla pracowników w przystępnej formie
 • Ocena ryzyka

SZKOLENIE

Prowadzimy szkolenia skierowane zarówno do pracowników, kadry kierowniczej, jak i osób odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów, które uzupełniamy autorskimi materiałami, przygotowanymi z myślą o branży automotive.

 • W dogodnej lokalizacji i terminie
 • Autorskie materiały
 • Szkolenie czyni zadość obowiązkowi wynikającemu z Ustawy
Naszą ofertę z zakresu usług prawnych w obszarze anti-money laundering można znaleźć na naszej stronie poświęconej tej specjalizacji:

amlwdrozenia.pl

PAKIETY USŁUG Z ZAKRESU AML

AUDYT

AUDYT + WDROŻENIE

AUDYT + WDROŻENIE + SZKOLENIE

ZAPRASZAMY DO kontaktu

TELEKONFERENCJA

UMÓW TERMIN

ZADZWOŃ

+48 61 666 37 60

NAPISZ

kontakt@turcza.com.pl

KONTAKT

formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-347), ul. Grochowska 56, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.

   

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Telefon: +48 61 666 37 60

  FAX: +48 61 666 37 59

  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Oddział Poznań

  ul. Palacza 144
  60-278 Poznań

  Oddział Leszno

  ul. Niepodległości 49
  64-100 Leszno

  znajdź nas

  Biuro

  TURCZA Kancelaria Radców Prawnych

  ul. Grochowska 56
  60-347 Poznań

  Telefon: +48 61 666 37 60
  E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

  Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30

   

  O kancelarii

  Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.

  Copyright © 2021 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.