Transport i spedycja


KANCELARIA TURCZA posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej dealerów samochodowych, autokomisów, autoryzowanych warsztatów samochodowych i serwisów oraz innych podmiotów działających w szeroko pojętym obszarze automotive (motoryzacja). Mając bogatą wiedzę fachowo i trafnie odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców zapewniając pełne, merytoryczne wsparcie zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie m.in. przygotowywania wzorów dokumentów i procedur, prawnej windykacji należności, prawa pracy, wsparcia w zakresie zakupu bądź zbycia nieruchomości oraz prawa podatkowego.

Nasze doświadczenie dotyczy w szczególności transportu kołowego, kontenerowego, przewozu produktów spożywczych i szybko psujących się, przewozu zwierząt, jak również organizacji przeprowadzek. Uzupełnienie naszych działań stanowią szkolenia z w/w obszarów, dostosowane indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.

Naszą ofertę kierujemy do:

W czym możemy pomóc?

h2_banner2

Dokumentacja wewnętrzna

Nasi specjaliści, po przeprowadzeniu wstępnej analizy działalności podmiotu, proponują sporządzenie dokumentacji ukierunkowanej na usprawnienie procesów logistyczno-organizacyjnych Klienta. W szczególności, opracowujemy szereg regulaminów, instrukcji i procedur, w tym wytycznych dla kierowców oraz OWS (czyli ogólne warunki sprzedaży), aby stworzyć transparentne zasady funkcjonowania dla pracowników istotnych obszarów Klienta, jak również zabezpieczyć go na wypadek wystąpienia sporów z pracownikami.

h6_slider1

Sporządzenie umów z kontrahentami i podwykonawcami

Właściwie sporządzone umowy usługowe to podstawa sprawnego funkcjonowania organizacji, przekładająca się na jej sukces finansowy. Prawnicy Kancelarii TURCZA posiadają rozległą wiedzę w zakresie sporządzania umów należycie zabezpieczający interesy Klienta, w szczególności w obszarze odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkody w transporcie. Działając kompleksowo dbamy o to, aby dokumentacja Klienta czyniła zadość również przepisom RODO.

Single Practice Area

Wsparcie w obsłudze tematów odszkodowawczych

W razie wystąpienia szkody w transporcie wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procedowania spraw, poczynając od negocjowania warunków porozumienia, po pisma przed-procesowe i postępowanie sądowe. Mamy na swoim koncie wiele sukcesów w tym zakresie, zarówno w postępowaniach przeciwko ubezpieczycielom jak i podwykonawcom. Jako kancelaria zorientowana biznesowo, dążymy do wypracowywania optymalnych dla Klienta rozwiązań, najkorzystniejszych dla jego działalności.

Szkolenia

Naszym celem jest edukowanie Klientów w obszarach naszych specjalizacji, aby wyposażyć ich w pewność siebie oraz wiedzę niezbędną dla sprawnego i świadomego prowadzenia biznesu. Szkolenia i warsztaty w trybie online dostępne są na stronie turcza.edu.pl, przy czym większość z naszych propozycji przygotowywana jest z myślą o konkretnych Klientach kancelarii. Na naszej stronie pojawiają się m.in. szkolenia dedykowane podmiotom działającym w branży automotive.

Powierz nam swoje sprawy i wyślij zapytanie.