Professional Coaching

For Business Owners & Entrepreneurs
Make An AppointmentAbout Me
Marek Turcza

Marek Turcza

CEO, Radca prawny, Syndyk
Katarzyna Turcza

Katarzyna Turcza

Radca prawny, Syndyk
Magdalena Stępień

Magdalena Stępień

Radca prawny
Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny
Damian Nowicki

Damian Nowicki

Adwokat
Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Radca prawny
Wawrzyniec Malinowski

Wawrzyniec Malinowski

Radca prawny
Izabela Malinowska

Izabela Malinowska

Radca prawny
Anna Słomak

Anna Słomak

Radca prawny
Aleksandra Kubiak

Aleksandra Kubiak

Aplikant radcowski
Angelika Marcinkowska

Angelika Marcinkowska

Aplikant radcowski
Jakub Matysiak

Jakub Matysiak

Prawnik
Michał Klauziński

Michał Klauziński

Prawnik
Magdalena Wietrak-Smura

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik
Karolina Limańska

Karolina Limańska

Specjalista ds. egzekucji należności
Natalia Sarbinowska

Natalia Sarbinowska

Kierownik sekretariatu

Marek Turcza

CEO, Radca prawny, Syndyk

PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE

BIOGRAFIA

Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.

W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.

Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Transakcja zakupu sieci stacji paliw.
 • Transakcja zakupu dwóch salonów samochodowych dealera Mercedes-Benz.
 • Transakcja zbycia obiektu biurowego o powierzchni ponad 4.500 m2 PUU.
 • Transakcja zakupu fermy trzody chlewnej wraz z biogazownią.
 • Uczestnictwo w przeprowadzeniu postępowania naprawczego spółki notowanej na GPW.
 • Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
 • Projekt inwestycyjny parku handlowego o powierzchni ponad 3.000 m2 wraz z komercjalizacją i sprzedażą.
 • Projekt inwestycyjny budowy salonu samochodowego (nabycie gruntu/obsługa prawna całej inwestycji).
 • Transgraniczne nabycie spółki z o.o. o wartości kilkunastu milionów złotych.
 • Proces inwestycji typu private equity w grupę spółek branży technologicznej.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie-Wydział Prawa i Administracji – absolwent kierunku Prawo
 • ♣ The Catholic University of America Columbus School of Law/Uniwersytet Jagielloński – absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego
 • ♣ Nottingham Trent University/Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – Executive Master of Business Administration (MBA)
 • ♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
 • ♣ Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu-Wydział Prawa i Administracji – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu Prawa upadłościowego
 • ♣ Uniwersytet Jagielloński-Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową – absolwent Kursu Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych (sekcja języka angielskiego)
 • ♣ Licencjonowany Syndyk
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski (FCE, CAE)
PUBLIKACJE

Katarzyna Turcza

Radca prawny, Syndyk

SPECJALIZACJA
KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA
BIOGRAFIA

Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny/Syndyk. W toku swojej praktyki zawodowej brała udział w wielu złożonych projektach mających za przedmiot opracowanie strategii prawno – biznesowej sprzedaży różnych produktów dla klientów profesjonalnych, w tym e – commerce. Tworzyła złożoną dokumentację handlową, ukierunkowaną na ochronę praw przedsiębiorców tak polskich jak i zagranicznych, odpowiadającą przy tym standardom konsumenckim.

Poza doświadczeniem w projektowaniu, badaniu (Due diligence) oraz opiniowaniu kontraktów handlowych, w tym między innymi w branży motoryzacyjnej, spożywczej oraz HORECA, posiada praktykę w zaawansowanych sposobach dochodzenia należności, w tym obejmujących wielopoziomowe Actio Pauliana, na wszystkich etapach procesu cywilnego.

Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2. Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

Mec. Turcza jako syndyk i praktyk prawa cywilnego aktywnie udziela się na ogólnopolskich konferencjach naukowych, publikuje oraz prowadzi warsztaty dla studentów.

Jej główne zainteresowania to teatr, zdrowie i literatura.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Opracowanie strategii prawno – biznesowej dla partnerskiego e-commerce w branży HORECA.
 • Zaprojektowanie i wdrożenie dokumentacji handlowej w spółce akcyjnej działającej w branży motoryzacyjnej, z uwzględnieniem szczególnej ochrony praw konsumenta.
 • Badanie i opiniowanie kontraktów handlowych w toku złożonego due diligence, w procesie przedtransakcyjnym spółek akcyjnych.
 • Przedprocesowe postępowanie przed organami UOKIK oraz KNF.
 • Pozytywny wynik postępowania cywilnego, zakończonego w II instancji, w ramach złożonej, wielopoziomowej Actio Pauliana
 • Przeprowadzanie postępowań upadłościowych konsumentów jako wyznaczony syndyk.
 • Obsługa przedsiębiorców zagranicznych (j. francuski).
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierunek Prawo
 • ♣ Absolwentka studiów podyplomowych z prawa upadłościowego i naprawczego na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • ♣ Absolwentka studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • ♣ Absolwentka podyplomowego magisterium prawa europejskiego – Master 2 (tytuł: Juriste européen) w współpracy z Université de Tours
 • ♣ Absolwentka Diplome Universitaire (DU) z prawa francuskiego w ramach programu SPF we współpracy z Université de Tours
 • ♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001
 • ♣ Licencjonowany Syndyk
 • ♣ Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski; Język francuski (certyfikat DALF i C1)
PUBLIKACJE

Magdalena Stępień

Radca prawny

PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

BIOGRAFIA

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji – kierunku prawo, a także Studium Prawa Niemieckiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym, a także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i prawa kontraktowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organie administracji rządowej oraz w spółce z kapitałem zagranicznym, działającej w branży deweloperskiej. Posługuje się biegle językiem niemieckim, w tym także terminologią prawniczą. Dzięki kilkuletniej współpracy ze spółkami zarządzanymi przez niemieckojęzyczny zarząd, dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Prywatnie miłośniczka baletu, tańca współczesnego i muzyki fortepianowej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Obsługa prawna procesu komercjalizacji parku handlowego o powierzchni sprzedaży ponad 3.000 m2.
 • Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej o powierzchni użytkowej mieszkań pow. 8.500 m2.
 • Wsparcie prawne w toku nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na inwestycje komercyjne.
 • Wsparcie prawne w toku negocjacji umów o roboty budowlane o znacznej wartości.
WYKSZTAŁCENIE
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo
 • Absolwentka Studium Prawa Niemieckiego
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język niemiecki; Język angielski
PUBLIKACJE

Marta Rabe-Kozłowska

Radca prawny

UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNARODOWE PRAWO TRANSPORTOWE

BIOGRAFIA

Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

Czas wolny poświęca na czytanie książek, praktykowanie jogi i rozwijanie umiejętności kulinarnych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Prowadzenie warsztatów dot. zasad wdrażania oraz audytowania podmiotów pod kątem zgodności ich działań i praktyk z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych na rzecz dużych podmiotów gospodarczych w tym Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
 • Przeprowadzenie licznych audytów poprawności działań przedsiębiorstw odnośnie do wymogów RODO.
 • Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach.
 • Przeprowadzanie badań due diligence na potrzeby obrotu wierzytelnościami spółek kapitałowych.
 • Obsługa grup kapitałowych w szczególności pod kątem prawidłowości przepływu usług wzajemnych świadczonych między spółkami.
 • Przeprowadzenie nabycia przedsiębiorstwa w ramach przygotowanego postępowania upadłościowego (Pre-Pack).
 • Aktywna obsługa klientów zagranicznych w j. angielskim.
 • Prowadzenie autorskich kursów z obszaru Legal English dla sędziów i prokuratorów.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek prawo
 • ♣ Absolwentka Katedry Filologii Angielskiej na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu – kierunek anglistyka
 • ♣ Ukończony kurs: „Praktyczne aspekty RODO: tworzenie dokumentacji zgodnej z wymogami RODO”
 • ♣ Ukończenie szkolenia dla Auditorów i Pełnomocników Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015 oraz ISO/IEC 27001
 • ♣ Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane – Kompendium obowiązujących przepisów – 2-dniowe warsztaty praktyczne
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski (ukończona anglistyka); Język hiszpański (certyfikat Dele)
PUBLIKACJE

Damian Nowicki

Adwokat

SPECJALIZACJA
PRAWO KARNE| PRAWO CYWILNE | PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO BANKOWE | MIĘDZYNARODOWE PRAWO RODZINNE | PRAWO PROCESOWE
BIOGRAFIA
Adwokat o wieloletnim doświadczeniu procesowym i lider działu procesowo-windykacyjnego w kancelarii. Zajmuje się również bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych. Od kilku pomaga kredytobiorcom w sporach z bankami dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Mecenas Damian Nowicki, poza działaniami w szeroko pojętym prawie cywilnym, prowadzi również sprawy karne – pomaga pokrzywdzonym spółkom i klientom indywidualnym oraz podejmuje się obrony w zakresie przestępstw gospodarczych, powszechnych, a także przestępstw i wykroczeń drogowych. W zakresie tematyki prawa drogowego, prowadzi popularny blog oraz grupy dyskusyjne na Facebooku. W praktyce adwokata, znajdują się także sprawy rodzinne, w tym o charakterze międzynarodowym, takim jak uprowadzenia dzieci, czy sprawy między małżonkami pochodzących z różnych krajów.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski
PUBLIKACJE

Tomasz Wróblewski

Radca prawny

PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | PRAWO BUDOWLANE

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny/Syndyk. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (prawo spółek, umowy handlowe, prawo upadłościowe), prawie cywilnym (zobowiązania, nieruchomości, windykacja należności) oraz w prawie pracy (w tym oświatowym). Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych (m.in. prowadzi stałą obsługę prawną jednej z największych podkarpackich spółek z o.o. zatrudniającej 2000 pracowników), tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek, obsługuje ich organy (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników), a także reprezentuje przedsiębiorców w procesach sądowych. Doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywał w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ukończonych z wynikiem bardzo dobrym), a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie (zakończonej egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie. Pracował w wydziałach karnym i cywilnym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a także w krakowskiej kancelarii notarialnej oraz praktykował w jednej z najlepszych krakowskich kancelarii radców prawnych. Jest autorem wzorów pism, umów i regulaminów z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy udostępnianych w systemie informacji prawnej LexPolonica wydawnictwa LexisNexis. W okresie VI Kadencji Sejmu RP prowadził obsługę prawną Biura Poselskiego w Sandomierzu, uczestnicząc w dyskusji dotyczącej tworzenia projektów aktów normatywnych wprowadzanych do polskiego systemu prawnego. Posiada licencję syndyka uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych. Biegle posługuje się językiem angielskim (Certificate in Advance English – University of Cambridge) oraz komunikatywnie językiem niemieckim (Österriech Instytut w Krakowie).

WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
 • ♣ Wyższa Szkoła Administracji i Prawa w Lublinie – absolwent Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego
 • ♣ Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. – absolwent Studium Podyplomowego dla Ekspertów i Doradców Podatkowych
 • ♣ Licencjonowany Doradca Restrukturyzacyjny / Syndyk
 • ♣ Lider Zespołu Radców Prawnych na Podkarpaciu – obsługującego m.in. Grupę Spółek Skarbu Państwa, wiodącej spółki kapitałem niemieckim i amerykańskim z branży Automotive oraz sześciu sądów powszechnych
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski – biegle (CAE, certificate in Legal English); Język niemiecki – komunikatywnie (Österriech Instytut w Krakowie)

Wawrzyniec Malinowski

Radca prawny

PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO PROCESOWE | POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

DOŚWIADCZENIE

Radca Prawny/Syndyk. Wawrzyniec Malinowski zajmuje się prawem procesowym, w szczególności procesem upadłościowym oraz postępowaniami odszkodowawczymi. Będąc od 2006 roku syndykiem posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak sądowej, jak i pozasądowej. Jako pełnomocnik i doradca prawny uczestniczył począwszy od 2009 roku w kilkunastu postępowaniach układowych. Posiada doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach. Równocześnie prowadzi praktykę w zakresie prawa procesowego, ze szczególnym naciskiem na postępowania związane z odpowiedzialnością organów zarządzających spółkami kapitałowymi.

WYKSZTAŁCENIE
♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

Izabela Malinowska

Radca prawny

PRAWO SPÓŁEK | PRAWO UMÓW | NIERUCHOMOŚCI I PROCES INWESTYCYJNY | POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE | PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE

DOŚWIADCZENIE

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii. Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

WYKSZTAŁCENIE
♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

Anna Słomak

Radca prawny

RESTRUKTURYZACJA SĄDOWA | RESTRUKTURYZACJA POZASĄDOWA | POSTEPOWANIE LIKWIDACYJNE | UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

DOŚWIADCZENIE

Posiada doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii prawnej na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i naprawczym oraz postępowaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno sądową jak i pozasądową. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz sporach sądowych. W 2013r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na syndyka. W kancelarii współkieruje działem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim – uzyskała certyfikat TOLES Higher. Była uczestniczką projektu „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej” realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – kierunek Prawo
 • ♣ Absolwent Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • ♣ Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • ♣ Absolwent Aberdeen College w Szkocji – PDA in Legal Studies
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

Aleksandra Kubiak

Aplikant radcowski

PRAWO GOSPODARCZE | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

DOŚWIADCZENIE

Jest członkiem Zespołu Kancelarii od 2017 r. W tym czasie nabyła praktyczne doświadczenie zawodowe w bieżącej, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności. Sprawami klientów zajmuje się na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, wykonując wszystkie czynności w toku tych postępowań.

Interesuje się podróżami, fotografią oraz kuchnią europejską.

WYKSZTAŁCENIE
♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

Angelika Marcinkowska

Aplikant radcowski

PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO CYWILNE | PRAWO PROCESOWE

DOŚWIADCZENIE

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo. W trakcie studiów uzyskała stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. W czerwcu 2019 roku obroniła prace magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego z zakresu prawa handlowego i prawa rodzinnego pt. „Odpowiedzialność małżonka członka zarządu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Zainteresowanie naukowe skupia głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego oraz prawa gospodarczego.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Reprezentowanie rzeczoznawców majątkowych w sporach sądowych prowadzonych przeciwko Agencji Nieruchomości Rolnych.
 • Reprezentowanie deweloperów przez wszystkimi organami administracji – w tym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie naliczenia opłat adiacenckich.
 • Przygotowywanie raportów due diligence nieruchomości.
 • Reprezentowanie klientów w sporach z pośrednikami sprzedaży nieruchomości.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo
 • ♣ Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

Jakub Matysiak

Prawnik

PRAWO ROLNE | PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO ADMINISTRACYJNE

BIOGRAFIA

Obronił pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie”. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego oraz administracyjnego, w szczególności wokół: prawa rolnego, problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi, problematyki związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy, prawa przewozowego, zagadnień związanych z produkcją i obrotem trzodą chlewną oraz obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się produkcją, kontraktacją, importem oraz obrotem warchlakami oraz trzodą chlewną, podmiotów zajmujących się działalnością transportową, podmiotów zajmujących się produkcją roślinną, podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem lokali komercyjnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał, począwszy od 2012 r., w kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego.

Z zakresie jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz sport.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Współtworzył wzorce umów związanych z przystąpieniem i uczestnictwem w ogólnopolskim programie „Gobarto 500” dla spółki Gobarto S.A..
 • Brał udział w obsłudze prawnej transakcji nabywania wielkopowierzchniowych obiektów służących do produkcji zwierzęcej.
WYKSZTAŁCENIE
♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski
PUBLIKACJE

Michał Klauziński

Prawnik

PRAWO SPÓŁEK | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI | PRAWO CYWILNE

BIOGRAFIA

Doświadczenie zawodowe zdobywał już od II roku studiów, pracując w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich, specjalizujących się w obsłudze podmiotów gospodarczych. Dzięki wcześnie rozpoczętej karierze zawodowej posiadł doświadczenie w zakresie skutecznego dochodzenia należności i umiejętności sprawnego negocjowania umów. W dotychczasowej pracy zawodowej brał udział w wielu złożonych projektach dla Klientów Kancelarii, np. uczestnictwo w przeprowadzeniu audytów prawnych przedsiębiorstw (due dilligence).

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie przygotowywania protokołów ze zgromadzeń wspólników całej grupy kapitałowej. Uczestniczył również w wielu procesach zakładania spółek, ich przekształceń oraz szeroko pojętych zmian. W związku z powyższym, w zakresie swojej specjalizacji obsługiwał prawie wszystkie rodzaje spółek prawa handlowego. Do każdego tematu stara się podchodzić indywidualnie, w celu jak najsprawniejszego osiągnięcia efektu końcowego zamierzonego przez Klienta. Do TURCZA Kancelaria Radców Prawnych dołączył w 2016 roku. Wolne chwile przeznacza na rozwój umiejętności kulinarnych.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
 • Przeprowadzenie audytów prawnych przedsiębiorstw (due dilligence).
 • Koordynowanie procesów przekształceń przedsiębiorstw.
 • Tworzenie i opiniowanie umów, aktów założycielskich spółek.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji korporacyjnej spółek.
 • Odpowiedzialność za przygotowanie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na rzecz przedsiębiorstwa.
WYKSZTAŁCENIE
 • ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek Prawo
 • ♣ Absolwent studiów podyplomowych „Studium Prawa Spółek” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski
PUBLIKACJE

Magdalena Wietrak-Smura

Prawnik

PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO CYWILNE
DOŚWIADCZENIE

Absolwentka kierunku prawno-ekonomicznego realizowanego zarówno przez Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydział Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2018 roku obroniła pracę magisterska zatytułowaną: „Nabycie od nieuprawnionego własności rzeczy ruchomej”.

Jej zainteresowania koncentrują się na prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2016 roku pracując w kancelarii adwokackiej, kancelarii komorniczej, a także w dziale prawnym i compliance dużej spółki działającej w branży FMCG.

Wielbicielka sztuki, głównie malarstwa, które praktykuje w wolnym czasie. Miłośniczka literatury.

WYKSZTAŁCENIE
♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawno-ekonomiczny♣ Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu – kierunek prawo
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

Karolina Limańska

Specjalista ds. egzekucji należności

WINDYKACJA | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI
DOŚWIADCZENIE

Specjalista ds. egzekucji należności. Doświadczenie z zakresu windykacji zdobywała m.in. pracując przez okres ponad czterech lat w dziale windykacji jednej z największych firm na polskim rynku zajmujących się pożyczkami gotówkowymi.

W kręgu jej zainteresowań znajdują się: zdrowe odżywianie, a także aktywność sportowa: jogging, kolarstwo oraz wędrówki górskie.

WYKSZTAŁCENIE
♣ Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji – kierunek Administracja
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

Natalia Sarbinowska

Kierownik sekretariatu

DOŚWIADCZENIE

Odpowiada za administracyjne wsparcie Zespołu oraz sprawne funkcjonowanie sekretariatu. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi administracyjnej oraz finansowo – księgowej, zdobyte w trakcie kilkuletniej pracy w podmiotach o różnorodnym profilu branżowym, w tym w kancelarii prawnej. Z Kancelarią współpracuje od 2015 roku. Posługuje się językiem angielskim.

Prywatnie pasjonatka motoryzacji. Interesuje się tematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz rekrutacją pracowników.

WYKSZTAŁCENIE
♣ Wyższa Szkoła Bankowa – kierunek zarządzanie, specjalizacja zarządzanie zasobami ludzkimi
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH
Język angielski

My Coaching Services

Proin eget tortor risus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Nulla porttitor accums

Visioning

Branding

Planning

Marketing

U

Research

Hiring

Networking

Operations

How Do I Know If I Need a Business Coach?

What is Business Coaching?

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula elementum sed sit amet dui. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Donec sollicitudin molestie malesuada.

How Do I Know if Business Coaching Is Right for Me?
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Do You Only Work With Established Companies?
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Do You Offer Ongoing Consulting Services?
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Do You Invest In Startup Companies?
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

About Anthony Briggs

Business Coach

Proin eget tortor risus. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Nulla porttitor accumsan tincidunt. Cras ultricies ligula sed magna dictum porta. Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Vestibulum ac diam sit amet quam vehicula Proin eget tortor risus.

Companies & People I’ve Worked With

„Anthony took my idea and helped me turn it into a profitable company in less than four months!”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Brad

CEO, Divi Corner

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut 

Tyler

CEO, Monarch Inc.

Business News & Resources

12 lipca 2021 roku ruszył program „Mój elektryk”

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEArtykuł został opublikowany na blogu: biznesprawnik.pl[dsm_text_divider header="formularz kontaktowy" _builder_version="4.4.2" header_font="Raleway|||on|||||" max_width="100%"...

Czy dealer jest zobowiązany do zawierania umów powierzenia przetwarzania danych?

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEArtykuł został opublikowany na blogu: biznesprawnik.pl[dsm_text_divider header="formularz kontaktowy" _builder_version="4.4.2" header_font="Raleway|||on|||||" max_width="100%"...

Od 4 czerwca możliwa będzie rejestracja pojazdu przez salon dealerski

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA AUTOMOTIVEArtykuł został opublikowany na blogu: biznesprawnik.pl[dsm_text_divider header="formularz kontaktowy" _builder_version="4.4.2" header_font="Raleway|||on|||||" max_width="100%"...

Contact

Phone

(537)-699-9137

Email

mail@domain.com

Address

1234 Divi St. San Francisco, CA 93521