Spory sądowe, arbitraż i mediacje


Kompleksowa pomoc prawna Kancelarii obejmuje rozwiązywanie sporów na każdym etapie. Nasi prawnicy oferują aktywne wsparcie na etapie przedprocesowym, w tym w ramach prowadzenia profesjonalnych negocjacji; quasi-procesowym poprzez udział w arbitrażu, mediacjach i postępowaniach urzędowych; jak również na etapie procesowym, opierając się na wieloletnim doświadczeniu adwokatów i radców prawnych.

W Kancelarii zespołem prowadzącym postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne kieruje mec. Damian Nowicki.

 

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

W czym możemy pomóc?

Oferujemy kompleksową obsługę prawno-sądową, arbitrażową i mediację, aby pomóc Ci rozwiązać spory zgodnie z Twoimi potrzebami.

Wsparcie w toku rozpraw sądowych i prowadzenie postępowań sądowych

Kompleksowa pomoc prawna Kancelarii obejmuje rozwiązywanie sporów na każdym etapie. Nasi prawnicy oferują aktywne wsparcie na etapie przedprocesowym, w tym w ramach prowadzenia profesjonalnych negocjacji; quasi-procesowym poprzez udział w arbitrażu, mediacjach i postępowaniach urzędowych; jak również na etapie procesowym, opierając się na wieloletnim doświadczeniu adwokatów i radców prawnych.

slider-3

Profesjonalna pomoc w trudnych procesach i spory pomiędzy przedsiębiorstwami

kancelaria posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu zawiłych sporów sądowych w sprawach cywilnych pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Praktyka ta dotyczyła między innymi prawa handlowego, prawa energetycznego, prawa rolnego, ochrony środowiska, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego czy prawa pracy. kancelaria pomaga zarówno Klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Spory z bankami i kredyty we frankach szwajcarskich

W ramach usług prawniczych, prawnicy Kancelarii reprezentują licznych kredytobiorców frankowych w walce z wszystkimi bankami działającymi na rynku hipotecznym.

businessman-and-woman

Koncyliacyjne rozwiązywanie sporów oraz prowadzenie arbitrażu i mediacji

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii swoje doświadczenie zbudowali także w sporach arbitrażowych, wynikające zarówno z reprezentowania interesów Klientów przed stałymi sądami arbitrażowymi oraz ad hoc.

Powierz nam swoje sprawy i wyślij zapytanie.