Prawo pracy i compliance


W ramach stałej obsługi przedsiębiorców kancelaria zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności mieliśmy do czynienia ze sporami dotyczącymi odszkodowań, przywróceń do pracy, a także wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych. Posiadamy również doświadczenie w prowadzeniu spraw z relacji zatrudnienia na podstawie umów o pracę przy jednoczesnym powołaniu do składu organów spółek kapitałowych. Szczególnie w tym ostatnim obszarze, wielokrotnie doradzaliśmy menadżerom i firmom, negocjowaliśmy dla nich umowy, także w zakresie zakazu konkurencji i ochrony poufności danych. Wielokrotnie opracowywaliśmy regulaminy pracy, wynagrodzeń i funduszu socjalnego, uwzględniając aspekty optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Świadczymy również stałą obsługę spraw pracowniczych i kadrowych w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach z różnych sektorów gospodarki.

Polecamy Państwu również nasze blogi prawne o tematyce biznesowej, gdzie publikujemy najnowsze artykuły dot. m.in. prawa pracy przygotowane przez nasz Zespół.

W czym możemy pomóc?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia

Doradztwo ukierunkowane na optymalizację kosztów zatrudnienia.

Zwolnienia pracownicze

Zwolnienia grupowe, w trybie dyscyplinarnym, za porozumieniem stron, etc.

Zatrudnianie cudzoziemców

Dokumentacja związana z zatrudnianiem cudzoziemców (również Ukraińców).

Sprawy związane z zatrudnieniem

Zarówno w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu konkurencji oraz ochrony danych osobowych.

Projekty umów i dokumentacji wewnętrznej

Sporządzanie projektów umów, jak również dokumentacji wewnętrznej typu regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia czy regulamin premiowania.

Папки співробітників

Weryfikacja poprawności zawartości teczek pracowniczych (audyty), z naciskiem na spełnienie wszelkich przewidzianych prawem wymogów, w tym RODO.

Rozwiązywanie sporów pracowniczych

Bezpodstawne zwolnienie, mobbing etc.

Zgodność z RODO

Wdrożenia niezbędnych procedur oraz dokumentacji w następstwie przeprowadzonych audytów.

Szkolenia prawne

Szkolenia dla pracodawców i pracowników.

Powierz nam swoje sprawy i wyślij zapytanie.