MIEUX NOUS CONNAÎTRE

L’ÉQUIPE DU CABINET


 • All
 • Conseillers juridiques
 • Conseiller juridique stagiaire
 • Juriste
 • Recouvrement des créances
 • Administration
 • Of Counsel
 • Marek Turcza
  Marek Turcza
  PDG, Conseiller juridique, Mandataire judiciaire
 • Katarzyna Turcza
  Katarzyna Turcza
  Conseiller juridique, Mandataire judiciaire
 • Magdalena Stępień
  Magdalena Stępień
  Conseiller juridique
 • Barbara Klimczyk
  Barbara Klimczyk
  Adwokat
 • Marta Rabe-Kozłowska
  Marta Rabe-Kozłowska
  Conseiller juridique
 • Tomasz Wróblewski
  Tomasz Wróblewski
  Conseiller juridique, of Counsel
 • Agnieszka Nowicka
  Agnieszka Nowicka
  Conseiller juridique stagiaire
 • Aleksandra Kubiak
  Aleksandra Kubiak
  Juriste
 • Angelika Marcinkowska
  Angelika Marcinkowska
  Aplikant radcowski
 • Jakub Matysiak
  Jakub Matysiak
  Juriste
 • Michał Klauziński
  Michał Klauziński
  Juriste
 • Magdalena Wietrak-Smura
  Magdalena Wietrak-Smura
  Prawnik
 • Karolina Limańska
  Karolina Limańska
  Specjalista ds. egzekucji należności
 • Izabela Malinowska
  Izabela Malinowska
  Conseiller juridique, of Counsel
 • Wawrzyniec Malinowski
  Wawrzyniec Malinowski
  Conseiller juridique, of Counsel
 • Anna Słomak
  Anna Słomak
  Conseiller juridique, of Counsel

 

HOW CAN WE HELP YOU?

CONTACT


 

 

KONTAKT


 

  Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Marek Turcza z siedzibą w Poznaniu (60-278), ul. Palacza 144, REGON: 120119490, NIP: 9451892838. Informacje w przedmiocie warunków i zasad ochrony danych osobowych znajdują się na stronie https://turcza.com.pl/odo/.">https://turcza.com.pl/odo/.

   

   

  Turcza Kancelaria Radców Prawnych

  NIP: 945-189-28-38

  Oddział Poznań
  ul. Grunwaldzka 52, 60-311 Poznań
  tel.: +48 61 666 37 60
  fax: +48 61 666 37 59
  email: kancelaria@turcza.com.pl
  Oddział Leszno
  ul. Niepodległości 49, 64-100 Leszno
  tel.: +48 61 666 37 60
  fax: +48 61 666 37 59
  email: kancelaria@turcza.com.pl

  Find us:

   

   

  Marek Turcza
  PDG, Conseiller juridique, Mandataire judiciaire
  SPÉCIALISATION

  PRAWO GOSPODARCZE | KONTRAKTY HANDLOWE | TRANSAKCJE | OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI | SPORY CYWILNE | PRAWO ROLNE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE

  EXPÉRIENCE

  Doświadczenia zawodowe nabywał pracując w kancelariach radcowskich oraz w dziale prawnym spółki notowanej na warszawskiej GPW. W swojej karierze piastował m.in. stanowiska w radach nadzorczych spółek kapitałowych, a także w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa również aktywnie jako przedsiębiorca pełniąc funkcję m.in. prezesa zarządu spółki inwestycyjnej.

  W toku swojej pracy zawodowej świadczył obsługę prawną przy realizacji międzynarodowych projektów private equity, uczestniczył w procesach przejęć i fuzji oraz w postępowaniach upadłościowych – w tym w postępowaniu naprawczym spółki notowanej na GPW. Prowadzi obsługę spółek kapitałowych, transakcji M&A oraz obrotu nieruchomościami. Uczestniczył w licznych kursach językowych oraz szkoleniach z zakresu Legal English. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Amerykańskiego (The Catholic University of America Columbus School of Law), Kurs Tłumaczenia Pisemnego Tekstów Specjalistycznych – sekcja języka angielskiego oraz zdobył certyfikaty: FCE, CAE. Ponadto stale doskonali swoje umiejętności językowe.

  Ukończył studia MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a także Studium Podyplomowe dla Ekspertów i Doradców Podatkowych prowadzone przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa upadłościowego, aby następnie uzyskać licencję syndyka.

  Domeną mec. Turczy są: prawo cywilne i gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów i transakcji handlowych, a także prawo nieruchomości, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Jest miłośnikiem literatury i kina, w szczególności w ich oryginalnych, anglojęzycznych wersjach.

  Wolny czas poświęca ponadto podróżom i turystyce motocyklowej.

   
  FORMATION
   
  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais (FCE, CAE)

  PUBLICATIONS
  Katarzyna Turcza
  Conseiller juridique, Mandataire judiciaire
  SPÉCIALISATION

  KONTRAKTY HANDLOWE | PRAWO UPADŁOŚCIOWE | PRAWO OCHRONY KONSUMENTA | ODSZKODOWANIA

  EXPERIENCE

  Conseiller juridique, Mandataire judiciaire. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – kierunku prawo oraz studiów podyplomowych z prawa upadłościowego i naprawczego na UAM w Poznaniu. Jeszcze w trakcie studiów pracowała jako wolontariusz fundacji Akademia Iuris, mającej na celu bezpłatną pomoc prawną ludziom niezamożnym.

  Studiowała na kierunku prawo francuskie i europejskie w ramach programu realizowanego przez UŁ we współpracy z Uniwersytetem w Tours, uzyskując dyplom magistra prawa europejskiego (juriste europeen) na poziomie Master 2.

  Posiada licencję syndyka. Jako doradca restrukturyzacyjny wpisany na listę Sądu Rejonowego Poznań Stare – Miasto w Poznaniu, uczestniczy czynnie w postępowaniach upadłościowych. Równolegle zajmuje się doradztwem w zakresie upadłości i restrukturyzacji podmiotów profesjonalnych i osób fizycznych. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

  Biegle posługuje się językiem francuskim (certyfikat DALF i C1) oraz angielskim.

  Jej główne zainteresowania to teatr, zdrowie i literatura.

   
  FORMATION
   
  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais, français (certificat DALF, C1)

  PUBLIKACJE
  Magdalena Stępień
  Conseiller juridique
  SPÉCIALISATION

  PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

  EXPÉRIENCE

  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji – kierunku prawo, a także Studium Prawa Niemieckiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym, a także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i prawa kontraktowego.

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w organie administracji rządowej oraz w spółce z kapitałem zagranicznym, działającej w branży deweloperskiej. Posługuje się biegle językiem niemieckim, w tym także terminologią prawniczą. Dzięki kilkuletniej współpracy ze spółkami zarządzanymi przez niemieckojęzyczny zarząd, dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw.

  Prywatnie miłośniczka baletu, tańca współczesnego i muzyki fortepianowej.

   
  FORMATION
   
  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Allemand, Anglais.

  PUBLICATIONS
  Barbara Klimczyk
  Adwokat
  SPECJALIZACJA

  PRAWO PRACY | PRAWO GOSPODARCZE | SPORY SĄDOWE

  BIOGRAFIA

  Doradza klientom od 2009 r. Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych poznańskich kancelarii oraz współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w prowadzeniu sporów sądowych.

  Jest prelegentem na licznych warsztatach i seminariach poświęconych prawu pracy oraz branży TLS.

  Biegle włada językiem francuskim.

  WYKSZTAŁCENIE
   
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język francuski (matura dwujęzyczna); Język angielski

  PUBLIKACJE
  Marta Rabe-Kozłowska
  Conseiller juridique
  SPÉCIALISATION

  UMOWY HANDLOWE | OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH | PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA | MIĘDZYNAROWE PRAWO TRANSPORTOWE

  EXPÉRIENCE

  Ukończyła aplikacje radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała pracując w poznańskich kancelariach radcowskich i radcowsko-adwokackich, gdzie zajmowała się m.in. bieżącą obsługą spółek prawa handlowego, w tym należących do grupy kapitałowej, sprawami z obszaru prawa bankowego, kontraktowego oraz upadłościowego. Posiada bogate doświadczenie jako tłumacz (ustny i pisemny) tekstów o tematyce prawniczej, w szczególności szeroko pojętych umów gospodarczych, prowadziła również autorskie warsztaty językowe w zakresie Legal English. W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo spółek handlowych, prawo gospodarcze oraz prawo cywilne. Członek Stowarzyszenia Prawa Prywatnego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Biegle włada językiem angielskim, zna język hiszpański.

  Czas wolny poświęca na czytanie książek, praktykowanie jogi i rozwijanie umiejętności kulinarnych.

   
  FORMATION
   
  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais (diplôme universitaire), Espagnol (certificat DELE)

  PUBLICATIONS
  Tomasz Wróblewski
  Conseiller juridique, of Counsel
  SPÉCIALISATION

  Prawo gospodarcze, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.

  EXPÉRIENCE

  Radca Prawny/Syndyk. Specjalizuje się w prawie gospodarczym (prawo spółek, umowy handlowe, prawo upadłościowe), prawie cywilnym (zobowiązania, nieruchomości, windykacja należności) oraz w prawie pracy (w tym oświatowym). Zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym spółek osobowych i kapitałowych (m.in. prowadzi stałą obsługę prawną jednej z największych podkarpackich spółek z o.o. zatrudniającej 2000 pracowników), tworzy i nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji korporacyjnej spółek, obsługuje ich organy (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników), a także reprezentuje przedsiębiorców w procesach sądowych. Doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa materialnego i procesowego zdobywał w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (ukończonych z wynikiem bardzo dobrym), a następnie w trakcie 3-letniej aplikacji sądowej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie (zakończonej egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Administracji i Prawa w Lublinie. Pracował w wydziałach karnym i cywilnym Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a także w krakowskiej kancelarii notarialnej oraz praktykował w jednej z najlepszych krakowskich kancelarii radców prawnych. Jest autorem wzorów pism, umów i regulaminów z zakresu prawa gospodarczego oraz prawa pracy udostępnianych w systemie informacji prawnej LexPolonica wydawnictwa LexisNexis. W okresie VI Kadencji Sejmu RP prowadził obsługę prawną Biura Poselskiego w Sandomierzu, uczestnicząc w dyskusji dotyczącej tworzenia projektów aktów normatywnych wprowadzanych do polskiego systemu prawnego. Posiada licencję syndyka uprawniającą do prowadzenia postępowań upadłościowych. Biegle posługuje się językiem angielskim (Certificate in Advance English – University of Cambridge) oraz komunikatywnie językiem niemieckim (Österriech Instytut w Krakowie).

  FORMATION
   
  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais – biegle (CAE, certificate in Legal English); Allemand – komunikatywnie (Österriech Instytut w Krakowie)

  Agnieszka Nowicka
  Conseiller juridique stagiaire
  SPÉCIALISATION

  PRAWO GOSPODARCZE | ZABEZPIECZANIE NALEŻNOŚCI | SPORY SĄDOWE

  EXPÉRIENCE

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z największych kancelarii w Wielkopolsce specjalizującej się w obsłudze podmiotów z branży finansowej, handlowej, budowlanej i produkcyjnej. Jako prokurent w spółce świadczącej usługi finansowe na rzecz podmiotów gospodarczych zajmowała się zabezpieczaniem transakcji oraz dochodzeniem wierzytelności. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania projektami w branży usług świadczonych drogą elektroniczną. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się również obsługą rynku nieruchomości.

  Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie: prawa cywilnego procesowego oraz materialnego, prawa gospodarczego oraz umów handlowych, zabezpieczania oraz egzekucji wierzytelności. Jej celem jest zapewnienia efektywnego wsparcia prawnego poprzez rozpoznanie potrzeb biznesowych klienta.

  W wolnych chwilach relaksuje się poprzez kontemplację naturalną i aktywność fizyczną. Ciekawa świata i jego smaków.

   
  FORMATION
   
  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais

  PUBLICATIONS
  Aleksandra Kubiak
  Juriste
  SPÉCIALISATION

  PRAWO GOSPODARCZE | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

  EXPÉRIENCE

  Jest członkiem Zespołu Kancelarii od 2017 r. W tym czasie nabyła praktyczne doświadczenie zawodowe w bieżącej, kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, z szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności. Sprawami klientów zajmuje się na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, wykonując wszystkie czynności w toku tych postępowań.

  Interesuje się podróżami, fotografią oraz kuchnią europejską.

   
  FORMATION

  ♣ Titulaire d’un diplôme en Droit – Faculté de Droit et d’Administration de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań

  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais

  PUBLICATIONS
  Angelika Marcinkowska
  Aplikant radcowski
  SPECJALIZACJA

  PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO CYWILNE | PRAWO PROCESOWE

  DOŚWIADCZENIE

  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo. W trakcie studiów uzyskała stypendium Rektora dla najlepszych studentów za bardzo dobre wyniki w nauce. W czerwcu 2019 roku obroniła prace magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego z zakresu prawa handlowego i prawa rodzinnego pt. „Odpowiedzialność małżonka członka zarządu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” Zainteresowanie naukowe skupia głównie w kręgu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego oraz prawa gospodarczego.

  WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  WYKSZTAŁCENIE
  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Jakub Matysiak
  Juriste
  SPÉCIALISATION

  PRAWO ROLNE | PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI | PRAWO ADMINISTRACYJNE

  EXPÉRIENCE

  Obronił pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie”. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego, w szczególności wokół: prawa rolnego, problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi, prawa przewozowego, zagadnień związanych z produkcją i obrotem trzodą chlewną oraz obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego. Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się produkcją, kontraktacją, importem oraz obrotem warchlakami oraz trzodą chlewną, podmiotów zajmujących się działalnością transportową, podmiotów zajmujących się produkcją roślinną oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem lokali komercyjnych. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego.

  Z zakresie jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz sport.

   
  FORMATION

  ♣ Titulaire d’un diplôme en Droit – Faculté de Droit et d’Administration de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań

  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais

  PUBLICATIONS
  Michał Klauziński
  Juriste
  SPÉCIALISATION

  PRAWO SPÓŁEK | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

  EXPÉRIENCE

  Obronił pracę magisterską pt. ,,Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem z wyłączeniem zamiaru realizacji praw i obowiązków małżeńskich” napisaną pod patronatem prof. UAM dr hab. Joanny Haberko. W trakcie studiów aktywny członek Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Usus Iuris”. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał już od II roku studiów, pracując w renomowanych poznańskich kancelariach adwokackich i radcowskich.

  W jego obszarze zainteresowań znajduje się problematyka prawa prywatnego, w szczególności prawo cywilne oraz handlowe.

  Prywatnie pasjonat motoryzacji oraz kuchni świata.

   
  FORMATION

  ♣ Titulaire d’un diplôme en Droit – Faculté de Droit et d’Administration de l’Université Adam Mickiewicz de Poznań

  ♣ Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu studia podyplomowe

  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais

  PUBLICATIONS
  Magdalena Wietrak-Smura
  Prawnik
  SPECJALIZACJA

  PRAWO GOSPODARCZE | PRAWO CYWILNE

  DOŚWIADCZENIE

  Absolwentka kierunku prawno-ekonomicznego realizowanego zarówno przez Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wydział Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2018 roku obroniła pracę magisterska zatytułowaną: „Nabycie od nieuprawnionego własności rzeczy ruchomej”. Studentka V roku prawa w Wyższej Szkole Bankowej. Drugą pracę magisterską będzie bronić również w katedrze prawa cywilnego.

  Jej zainteresowania koncentrują się na prawie cywilnym, prawie gospodarczym oraz ekonomii. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2016 roku pracując w kancelarii adwokackiej, kancelarii komorniczej, a także w dziale prawnym i compliance dużej spółki działającej w branży FMCG.

  Wielbicielka sztuki, głównie malarstwa, które praktykuje w wolnym czasie. Miłośniczka literatury.

  WYKSZTAŁCENIE

  ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawno-ekonomiczny

  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Karolina Limańska
  Specjalista ds. egzekucji należności
  SPÉCIALISATION

  WINDYKACJA | DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI

  EXPÉRIENCE

  Specjalista ds. egzekucji należności. Doświadczenie z zakresu windykacji zdobywała m.in. pracując przez okres ponad czterech lat w dziale windykacji jednej z największych firm na polskim rynku zajmujących się pożyczkami gotówkowymi.

  W kręgu jej zainteresowań znajdują się: zdrowe odżywianie, a także aktywność sportowa: jogging, kolarstwo oraz wędrówki górskie.

  FORMATION

  ♣ Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji – kierunek Administracja

  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais

  Izabela Malinowska
  Conseiller juridique, of Counsel
  SPÉCIALISATION

  Prawo gospodarcze, Prawo Zamówień Publicznych, Prawo budowlane.

  EXPÉRIENCE

  Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, począwszy od 2001 roku, pracując w jednej z krakowskich Kancelarii. Izabela Malinowska zajmuje się obsługą prawną w zakresie robót i inwestycji budowlanych oraz prawa zamówień publicznych. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w sporach powstałych na gruncie umów o roboty budowlane oraz prawa zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w stosowaniu warunków kontraktowych FIDIC. Od 2009 r. jako pełnomocnik reprezentuje przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w sprawach z zakresu prawa gospodarczego oraz Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych.

  FORMATION

  ♣ L’Université Jagellonne de Cracovie – Faculté de Droit et d’Administration, Filière de Droit – Titulaire d’un diplôme en Droit

  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais

  Wawrzyniec Malinowski
  Conseiller juridique, of Counsel
  SPÉCIALISATION

  Prawo gospodarcze, Prawo procesowe, Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

  EXPÉRIENCE

  Radca Prawny/Syndyk. Wawrzyniec Malinowski zajmuje się prawem procesowym, w szczególności procesem upadłościowym oraz postępowaniami odszkodowawczymi. Będąc od 2006 roku syndykiem posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego. W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak sądowej, jak i pozasądowej. Jako pełnomocnik i doradca prawny uczestniczył począwszy od 2009 roku w kilkunastu postępowaniach układowych. Posiada doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach. Równocześnie prowadzi praktykę w zakresie prawa procesowego, ze szczególnym naciskiem na postępowania związane z odpowiedzialnością organów zarządzających spółkami kapitałowymi.

  FORMATION

  ♣ L’Université Jagellonne de Cracovie – Faculté de Droit et d’Administration, Filière de Droit – Titulaire d’un diplôme en Droit

  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais

  Anna Słomak
  Conseiller juridique, of Counsel
  SPÉCIALISATION

  Prawo gospodarcze, Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

  EXPÉRIENCE

  Posiada doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii prawnej na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i naprawczym oraz postępowaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno sądową jak i pozasądową. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz sporach sądowych. W 2013r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na syndyka. W kancelarii współkieruje działem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim – uzyskała certyfikat TOLES Higher. Była uczestniczką projektu „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej” realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

  FORMATION
   
  LANGUES ÉTRANGÈRES

  Anglais