SPÉCIALISATION

Prawo gospodarcze, Postępowanie upadłościowe i naprawcze.

EXPÉRIENCE

Posiada doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej w kancelarii prawnej na terenie Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, upadłościowym i naprawczym oraz postępowaniach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw zarówno sądową jak i pozasądową. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek handlowych oraz sporach sądowych. W 2013r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na syndyka. W kancelarii współkieruje działem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Biegle włada językiem angielskim – uzyskała certyfikat TOLES Higher. Była uczestniczką projektu „Małopolski Radca Prawny przed sądami Unii Europejskiej” realizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

FORMATION
  • ♣ L’Université Jagellonne de Cracovie – Faculté de Droit et d’Administration, Filière de Droit – Titulaire d’un diplôme en Droit
  • ♣ Absolwent Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • ♣ Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
  • ♣ Absolwent Aberdeen College w Szkocji – PDA in Legal Studies
 
LANGUES ÉTRANGÈRES

Anglais