SPECJALIZACJA

PRAWO PRACY | PRAWO GOSPODARCZE | SPORY SĄDOWE

BIOGRAFIA

Doradza klientom od 2009 r. Ukończyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywała w jednej z renomowanych poznańskich kancelarii oraz współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu czasu pracy kierowców. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w prowadzeniu sporów sądowych.

Jest prelegentem na licznych warsztatach i seminariach poświęconych prawu pracy oraz branży TLS.

Biegle włada językiem francuskim.

WYKSZTAŁCENIE
  • ♣ Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo
  • ♣ Uczestniczka programu Erasmus oraz Master 2 specjalizacja „Juriste en droit de l’Union Europeenne” na Uniwersytecie Rennes 1 we Francji
 
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język francuski (matura dwujęzyczna); Język angielski

PUBLIKACJE