PRAWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

BIOGRAFIA

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji – kierunku prawo, a także Studium Prawa Niemieckiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego, prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej głównym obszarem zainteresowań jest problematyka związana z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym, a także zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i prawa kontraktowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w organie administracji rządowej oraz w spółce z kapitałem zagranicznym, działającej w branży deweloperskiej. Posługuje się biegle językiem niemieckim, w tym także terminologią prawniczą. Dzięki kilkuletniej współpracy ze spółkami zarządzanymi przez niemieckojęzyczny zarząd, dysponuje praktyczną wiedzą z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Prywatnie miłośniczka baletu, tańca współczesnego i muzyki fortepianowej.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE
  • Obsługa prawna procesu komercjalizacji parku handlowego o powierzchni sprzedaży ponad 3.000 m2.
  • Przygotowanie inwestycji mieszkaniowej o powierzchni użytkowej mieszkań pow. 8.500 m2.
  • Wsparcie prawne w toku nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na inwestycje komercyjne.
  • Wsparcie prawne w toku negocjacji umów o roboty budowlane o znacznej wartości.
WYKSZTAŁCENIE
  • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu – kierunek prawo
  • Absolwentka Studium Prawa Niemieckiego
  • Absolwentka Podyplomowych Studiów Prawa Bankowego
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Język niemiecki; Język angielski

PUBLIKACJE