PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w 2021 roku

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w 2021 roku

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe w 2021 roku 31 grudnia 2020 PPK to powszechny system długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne, prowadzony i współfinansowany przez pracodawcę. Utworzenie PPK jest procesem złożonym, do którego należy się odpowiednio...
Nowości w prawie – 2021 rok

Nowości w prawie – 2021 rok

Nowości w prawie – 2021 rok 28 grudnia 2020   PO1 stycznia 2021 r. – Zmiana statusu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą Od dnia wejścia w życie regulacji przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 3851-3853 ustawy – Kodeks cywilny, stosuje się także...