Wawrzyniec Malinowski

  • Pozycja: R. pr., Of Counsel
  • Doświadczenie:
  • Lokalizacja:
  • E-mail:
  • Telefon:
Contact:

Biografia

Mec. Wawrzyniec Malinowski – radca prawny/syndyk. Zajmuje się prawem procesowym, w szczególności procesem upadłościowym oraz postępowaniami odszkodowawczymi. Będąc od 2006 roku syndykiem posiada także praktyczne doświadczenie z zakresu prawa upadłościowego.


W ramach posiadanego doświadczenia specjalizuje się w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak sądowej, jak i pozasądowej.

Jako pełnomocnik i doradca prawny uczestniczył począwszy od 2009 roku w kilkunastu postępowaniach układowych. 

Posiada doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi. W ramach świadczonej pomocy prawnej współpracuje ze specjalistami z zakresu zarządzania oraz finansów, wpierając pozaprawne procesy wdrażania zmian w restrukturyzowanych podmiotach. Równocześnie prowadzi praktykę w zakresie prawa procesowego, ze szczególnym naciskiem na postępowania związane z odpowiedzialnością organów zarządzających spółkami kapitałowymi.

Specjalizacje

Wykształcenie

Języki obce