Bartłomiej Teodorczyk

  • Pozycja: Стажер-юрист
  • Doświadczenie:
  • Lokalizacja:
  • E-mail:
  • Telefon:
Contact:

Біографія

Він спеціалізується на матеріальному цивільному праві та цивільному процесі. До сфери його інтересів належать, зокрема, питання в галузі споживчого права, створення торгової документації та комерційних контрактів, а також питання, пов’язані з банкрутством та реструктуризацією. Дотепер він здобував свій професійний досвід у познанських юридичних фірмах, що спеціалізуються на наданні послуг приватним клієнтам та суб’єктам господарювання. У 2022 році закінчив юридичний факультет Університету імені Адама Міцкевича в Познані, захистивши магістерську дипломну роботу на тему „Укладення договорів у режимі торгів, з особливим акцентом на інтернет-договори”.

У фірмі займається справами у сфері стягнення претензій та дебіторської заборгованості, розробкою та складанням договорів в рамках обслуговування суб’єктів господарювання, широким колом питань, пов’язаних з виконанням прав споживачів, а також темами у сфері банкрутства та реструктуризації.

Спеціалізації

Освіта

Обраний досвід

Іноземні мови